Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

17apr

Nove cijene električne energije

Obavještenja
Od 01. 05. 2016. godine primjenjuju se nove cijene električne energije. Detaljnije... Pročitajte tekst u cjelini →
21sep

Radovi na 10 kV vodu Jaslice

Istočno Novo Sarajevo
Dana 22.09.2016. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Jaslice, bez napajanja električnom energijom će u periodu od... Pročitajte tekst u cjelini →
21sep

Radovi na 10 kV vodu Kalinovik

Kalinovik
Dana 22.09.2016. godine (četvrtak), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Kalinovik, u periodu od 10:00 do 16:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
07sep

Interventni radovi u TS 110/20/10 kV Goražde 2

Novo Goražde
Dana 08.09.2016. godine, zbog interventnih radova u TS 110/20/10 kV Goražde 2, organizovanih od strane preduzeća “Elektroprenos BiH“ , u... Pročitajte tekst u cjelini →
06sep

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Strgačina

Rudo
Dana 08.09.2016. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Strgačina, u periodu od 06:30 do 17:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top