Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

17apr

Nove cijene električne energije

Obavještenja
Od 01. 05. 2016. godine primjenjuju se nove cijene električne energije. Detaljnije... Pročitajte tekst u cjelini →
02dec

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Zaborak

Čajniče
Dana 05.12.2016. godine (ponedjeljak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Zaborak, u periodu od 09:00 do 15:00 časova... Pročitajte tekst u cjelini →
28nov

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Kijevo

Trnovo
Dana 29.11.2016. (utorak), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Kijevo, u periodu od 09:00 do 13:00 časova bez električne... Pročitajte tekst u cjelini →
24nov

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Kijevo

Trnovo
Dana 25.11.2016. (petak), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Kijevo, u periodu od 09:00 do 12:00 časova bez električne... Pročitajte tekst u cjelini →
22nov

Planirani prekid napajanja područja opštine Rudo

Rudo
Dana 24.11.2016. godine, zbog radova u TS 400/x kV Višegrad organizovanih od strane preduzeća “Elektroprenos BiH“, u periodu od 13:00... Pročitajte tekst u cjelini →

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top