Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

17apr

Nove cijene električne energije

Obavještenja
Od 01. 05. 2016. godine primjenjuju se nove cijene električne energije. Detaljnije... Pročitajte tekst u cjelini →
25okt

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Kijevo

Trnovo
Dana 26.10.2016. (srijeda), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Kijevo, u periodu od 09:00 do 15:00 časova bez električne... Pročitajte tekst u cjelini →
20okt

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Konstruktor

Istočna Ilidža
Dana 21.10.2016. (petak), zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Konstruktor, u periodu od 11:00 do 15:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
17okt

Radovi na 10 kV vodu Dobro Polje – Mušići

Kalinovik
Dana 18.10.2016. godine (utorak), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Dobro Polje – Mušići, u periodu od 10:00 do... Pročitajte tekst u cjelini →
17okt

Radovi u TS 110/35/10 kV Rogatica

Rogatica
Dana 18.10.2016. godine (utorak), zbog radova organizovanih od strane preduzeća “Elektroprenos BiH“ u TS 110/35/10 kV Rogatica, bez napajanja električnom... Pročitajte tekst u cjelini →

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top