Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

13nov

Radovi na 10 kV vodu Kijevo

Trnovo
Dana 14.11.2017. (utorak), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Kijevo, u periodu od 09:30 do 11:00 časova bez električne... Pročitajte tekst u cjelini →
13nov

Radovi u TS 400 kV Višegrad

Višegrad
Dana 16.11.2017.godine (četvrtak), zbog radova u TS 400 kV Višegrad, organizovanih od strane preduzeća ‘‘Elektroprenos BiH“ , bez električne energije... Pročitajte tekst u cjelini →
13nov

Radovi u TS 400 kV Višegrad

Višegrad
Dana 15.11.2017.godine (srijeda), zbog radova u TS 400 kV Višegrad, organizovanih od strane preduzeća ‘‘Elektroprenos BiH“ , bez električne energije... Pročitajte tekst u cjelini →
12nov

Radovi na 10 kV vodu Župa

Višegrad
Dana 13.11.2017. (ponedeljak), zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Župa, u periodu od 09:00 do 16:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
08nov

Istočno Novo Sarajevo
Dana 09.11.2017. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Tilava, u periodu od 10:00 do 14:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
07nov

Radovi na 10 kV vodu Međeđa

Višegrad
Dana 09.11.2017. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Međeđa, u periodu od 06:00 do 17:00 časova... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top