Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

17apr

Nove cijene električne energije

Obavještenja
Od 01. 05. 2016. godine primjenjuju se nove cijene električne energije. Detaljnije... Pročitajte tekst u cjelini →
22jun

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Dobrun

Višegrad
Dana 23.06.2017. godine (petak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Dobrun, u periodu od 10:00 do 15:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
21jun

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Dobrun

Višegrad
Dana 22.06.2017. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Dobrun, u periodu od 10:00 do 15:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
21jun

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Uvac

Rudo
Dana 22.06.2017. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Uvac, u periodu od 09:00 do 13:30 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
13jun

Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Uvac

Rudo
Dana 14.06.2017. godine (srijeda) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Uvac, bez napajanja će u periodu od 08:30 do... Pročitajte tekst u cjelini →
13jun

Radovi u trafostanici 35/10 kV Hreša

Istočni Stari Grad
Dana 14.06.2017. godine (srijeda) zbog radova na redovnom održavanju postrojenja TS 35/10 kV Hreša, u periodu od 10:00 do 12:00... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top