Mapa

Za podatke o radnim jedinicama kliknite na mapu.

Mapa
Radna jedinica Sokolac Radna jedinica Pale Poslovnica Istočni Stari Grad Radna jedinica Istočno Novo Sarajevo Radna jedinica HE Bogatići Nova Radna jedinica Višegrad Poslovnica Rudo Poslovnica Novo Goražde Poslovnica Čajniče Radna jedinica Foča Poslovnica Kalinovik Radna jedinica Trnovo Radna jedinica Rogatica Radna jedinica HE Mesići Nova

Radna jedinica Sokolac

Upravnik RJ: Blaženko Bulajić

Adresa: Cara Lazara bb, Sokolac
Telefon: 057/448-191 (centrala)
Faks: 057/448-191
Prijava kvara: 057/447-608
Informativni punkt: 057/401-372

Površina radne jedinice – 689 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 5.712
 • ostala – 338
 • javna rasvjete – 1
 • 10 kV – 6

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 143
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 244,46 km
  • NN vodovi – 654,73 km

Radna jedinica Pale

Upravnik RJ: Petko Veselinović
Tehnički rukovodilac RJ: Vaso Golijanin

Adresa: Trifka Grabeža 111, Pale
Telefon: 057/223-219 (centrala)
Faks: 057/223-219
Prijava kvara: 057/223-054
Informativni punkt: 057/225-680

Površina radne jedinice – 491 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 9.597
 • ostala – 764
 • javna rasvjeta – 4
 • 10 kV – 17

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 5
  • X/0,4 kV – 153
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 202,35 km
  • NN vodovi – 464,15 km

Poslovnica Istočni Stari Grad

Upravnik poslovnice: Rastko Baričanin

Adresa: Hreša bb, Istočni Stari Grad
Telefon: 057/610-202
Faks: 057/610-202
Prijava kvara: 057/612-031
Informativni punkt: 057/612-031

Površina poslovnice – 138 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 846
 • ostala – 46
 • javna rasvjeta – 2
 • 10 kV – 1

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/0,4 kV – 1
  • X/0,4 kV – 28
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 61,94 km
  • NN vodovi – 63,93 km

Radna jedinica Istočno Novo Sarajevo

Upravnik RJ: Strahinja Trifković
Tehnički rukovodilac RJ: Miroslav Jovančić

Adresa: Draže Mihajlovića 5, Istočno Sarajevo
Telefon: 057/317-929 (centrala)
Faks: 057/317-928
Prijava kvara: 057/317-929
Informativni punkt: 057/317-929

Površina radne jedinice – 59 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 11.187
 • ostala – 1.035
 • javna rasvjeta – 9
 • 35 kV – 2
 • 10 kV – 14

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 139
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 91 km
  • NN vodovi – 180,79 km

Radna jedinica HE Bogatići Nova

Upravnik: Željko Elez

Telefon: 057/482-965
Lokacija HE: Bogatići – opština Trnovo
Rijeka na kojoj se nalazi HE: Željeznica
Početak rada: 1947. godina

Tehnički podaci:

 • tip elektrane: derivaciona
 • naponski nivo mreže na koju je priključena: 35 kV
 • broj agregata: 2
 • istalisana snaga: 2 x 4.2 MW

Radna jedinica Višegrad

Upravnik RJ: Bojan Gigović
Tehnički rukovodilac RJ: Goran Nikitović

Adresa: Vojvode Stepe 9, Višegrad
Telefon: 058/620-600 (centrala)
Faks: 058/620-786
Prijava kvara: 058/520-600
Informativni punkt: 058/620-133

Površina radne jedinice – 448 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 5.180
 • ostala – 311
 • javna rasvjeta – 3
 • 10 kV – 8

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 0
  • X/0,4 kV – 126
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 145,09 km
  • NN vodovi – 394,39 km

Poslovnica Rudo

Tehnički rukovodilac poslovnice: Đorđe Mitrović

Adresa: 13. juli 13, Rudo
Telefon: 058/712-071
Faks: 058/712-071
Prijava kvara: 058/700-320
Informativni punkt: 058/700-320

Površina poslovnice – 344 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 3.213
 • ostala – 148
 • javna rasvjeta – 1
 • 10 kV – 2

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 61
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 98,16 km
  • NN vodovi – 263,25 km

Poslovnica Novo Goražde

Upravnik poslovnice: Mile Janković

Adresa: Božidara Goraždanina 128, Novo Goražde
Telefon: 058/430-014
Faks: 058/430-014
Prijava kvara: 058/432-040
Informativni punkt: 058/432-040

Površina poslovnice – 123 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 1.247
 • ostala – 62
 • javna rasvjete – 1
 • 10 kV – 2

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 0
  • X/0,4 kV – 32
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 36,17 km
  • NN vodovi – 69,71 km

Poslovnica Čajniče

Upravnik poslovnice: Željko Mašić

Adresa: Đenerala Draže bb, Čajniče
Telefon: 058/310-050
Faks: 058/310-050
Prijava kvara: 058/315-113
Informativni punkt: 058/315-113

Površina poslovnice – 274 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 1.830
 • ostala – 103
 • javna rasvjeta – 1
 • 10 kV – 2

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 41
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 71,79 km
  • NN vodovi – 176,40 km

Radna jedinica Foča

Upravnik RJ: Milan Vukadinović
Tehnički rukovodilac RJ: Dragan Đorđević

Adresa: Drinska 6, Foča
Telefon: 058/210-300 (centrala)
Faks: 058/210-024
Prijava kvara: 058/210-300
Informativni punkt: 058/210-300

Površina radne jedinice – 1110 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 8.402
 • ostala – 530
 • javna rasvjeta – 5
 • 35 kV – 1
 • 10 kV – 14

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 5
  • X/0,4 kV – 189
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 296,36 km
  • NN vodovi – 589,85 km

Poslovnica Kalinovik

Upravnik poslovnice: Radomir Veletić

Adresa: Lučka 1, Kalinovik
Telefon: 057/623-543
Faks: 057/623-543
Prijava kvara: 057/625-060
Informativni punkt: 057/625-060

Površina poslovnice – 638 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 1.176
 • ostala – 66
 • javna rasvjeta – 1
 • 10 kV – 1
 • 35 kV – 1

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 2
  • X/0,4 kV – 35
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 98,16 km
  • NN vodovi – 118,82 km

Radna jedinica Trnovo

Upravnik RJ: Mirko Šućur
Tehnički rukovodilac RJ: Nenad Popović

Adresa: Trnovskog bataljona 109, Trnovo
Telefon: 057/610-202
Faks: 057/610-202
Prijava kvara: 057/612-031
Informativni punkt: 057/612-031

Površina radne jedinice – 138 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 1.448
 • ostala – 49
 • javna rasvjeta – 1

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 2
  • X/0,4 kV – 11
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 22,88 km
  • NN vodovi – 56,18 km

Radna jedinica Rogatica

Upravnik RJ: Radomir Jovičić

Adresa: Srpske sloge 20, Rogatica
Telefon: 058/315-113 (centrala)
Faks: 058/310-050
Prijava kvara: 058/315-113
Informativni punkt: 058/315-113

Površina radne jedinice – 670 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 5.007
 • ostala – 289
 • javna rasvjeta – 5
 • 10 kV – 7

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 122
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 176,12 km
  • NN vodovi – 429,00 km

Radna jedinica HE Mesići Nova

Upravnik: Željko Jovičić

Telefon: 058/415-847
Lokacija HE: Mesići – opština Rogatica
Rijeka na kojoj se nalazi HE: Prača
Početak rada: 1950. godina

Tehnički podaci:

 • tip elektrane: derivaciona
 • naponski nivo mreže na koju je priključena: 35 kV
 • broj agregata: 2
 • istalisana snaga: 2 x 1.6 MW