Apel građanima Opštine Trnovo!

Na području Opštine Trnovo, zbog nepažnje građana prilikom čišćenja i paljenja trave i šiblja, došlo je do izbijanja požara koji su oštetili veliki broj drvenih stubova elektrodistributivne mreže. Da bi se sanirala  oštećena mreža moraju se vršiti prekidi napajanja električnom energijom velikog broja potrošača.

Molimo građane da, prilikom čišćenja privatnih šumskih i poljoprivrednih parcela, posvete maksimalnu pažnju da ne dođe do požara koji mogu imati katastrofalne posljedice po imovinu i živote ljudi.

ZP “Elektrodistribucija” a.d. Pale