Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Ново Горажде

Планирани радови у ТС 110/10/35 kV Горажде 2

У уторак, 10.11.2020. године, због радова у ТС 110/10/35 kV Горажде 2 организованих од стране предузећа „Електропренос БиХ“ доћи ће до привремeног прекида у испоруци електричне енергије према следећем распореду:
  • КО 20 kV Творница Жице 1, од 08.30 до 09.30 часова;
  • КО 20 kV Творница Жице 2, од 08.30 до 09.30 часова;
  • КО 20 kV Електране,              од 09.30 до 10.30 часова;
  • КО 10 kV Живојевићи,           од 10.30 до 11.30 часова;
  • КО 10 kV Чајниче,                  од 11.30 до 12.30 часова;
  • КО 10 kV Копачи,                   од 12.30 до 13.30 часова;
  • КО 10 kV 1. Мај,                      од 13.30 до 14.30 часова;
  • КО 10 kV Ријека,                     од 14.30 до 15.30 часова;
  • КО 10 kV Град,                        од 15.30 до 16.30 часова;

Планирани радови на 10 kV далеководу Mиљено

У понедељак, 09.11.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Миљено доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.30 до 14.30 часова корисницима трафо подручја Козара и Подкозара.

Планирани радови на 10 kV далеководу Град

У сриједу 04.11.2020.године, због радова на дијелу 10 кV далековода Град доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја: Влаховићи, Требешко брдо, Међурјечје, Авлија, Каровићи, Слатина и Батово.

Планирани радови на 10 kV далеководу Град

У уторак, 29.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Град - одлаз Устипрача доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 14.00 до 15.00 часова корисницима трафо подручја: Машићи и Нашћење.

Планирани радови на 10 kV далеководу Чајниче

У сриједу, 23.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Чајниче доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја:  Хубјери, Жужево, Бучје, Закаље, Кобилићи, Капов Хан, Судићи ,Козара Репетитор, Миљено 3 и Миљено 1.

Планирани радови на 10 kV далеководу Живојевићи

У понедјељак, 14.09.2020. године, због радова на 10 kV далеководу Живојевићи доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07.00 до 19.00 часова корисницима трафо подручја: Живојевићи, Шовићи, Крче, Богданићи, Пршеши, Костеник и Борак Брдо.

Планирани радови на 10 kV далеководу Град

У понедјељак, 14.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Град - одлаз Устипрача доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07.00 до 13.00 часова корисницима трафо подручја: Питино Поље, Хладовићи, Требешко Брдо, Међурјечје, Авлија, Каровићи, Слатина, Батово, Запљевац, Хрљатовићи, Устипрача и Хладила.

Планирани радови на 10 kV далеководу Чајниче

У петак, 04.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Чајниче доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја: Хубјери, Жужево, Бучје, Закаље, Кобилићи, Капов Хан, Судићи и Козара Репетитор.

Планирани радови на 10 kV далеководу Град

У четвртак, 20.08.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Град - одлаз Устипрача доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 15.00 часова корисницима трафо подручја: Питино Поље, Хладовићи, Требешко Брдо, Међурјечје, Авлија, Каровићи, Слатина, Батово, Запљевац, Хрљатовићи, Устипрача и Хладила.

Планирани радови на 10 kV далеководу Живојевићи

У петак, 14.08.2020. године, због радова на 10 kV далеководу Живојевићи доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 12.00 до 15.00 часова корисницима трафо подручја: Живојевићи, Шовићи, Крче, Богданићи, Пршеши, Костеник и Борак Брдо.