Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Cijene električne energije

Cijene električne energije koje se primjenјuju od 01. 09. 2019. godine

u KM (bez PDV-a)

Tarifni stavovi za rezervno snabdijevanje Mjerno mjesto Obračunska snaga Aktivna električna energija Prekomjerno preuzeta
reaktivna električna energija
Kategorija potrošnje Jed. mjere KM/MM/ mjesec KM/kW/mjesec KM/kWh KM/kVArh
Sezona VS (zima) NS (lјeto) VS (zima) NS (lјeto) VS (zima) NS (lјeto)
Doba dana
110 kV VT 2,48 1,4720 0,1000 0,0000
MT 0,0555
35 kV VT 2,48 3,9990 0,1044 0,0190
MT 0,0522
10 kV VT 2,48 7,8515 0,1064 0,0227
MT 0,0532

u KM (bez PDV-a)

Tarifni stavovi za javno
snabdijevanje
Mjerno mjesto Obračunska snaga Aktivna električna energija Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija
Kategorije potrošnje i grupe kupaca Jed. mjere KM/MM/ mjesec KM/kW/mjesec KM/kWh KM/kVArh
Sezona VS (zima) NS (lјeto) VS (zima) NS (lјeto) VS (zima) NS (lјeto)
Naziv kategorije Naziv grupe Doba dana
0,4 kV – ostala potrošnja 1. TG VT 2,48 16,4625 0,0966 0,0285
MT 0,0483
2. TG ST 2,48 4,1486 3,1913 0,1712 0,1317 0,0376 0,0289
3. TG VT 2,48 4,1486 3,1913 0,2070 0,1592 0,0453 0,0349
MT 0,1035 0,0796
6. TG ST 2,48 4,1486 3,1913 0,1199 0,0923 0,0376 0,0289
7. TG VT 2,48 4,1486 3,1913 0,1446 0,1110 0,0453 0,0349
MT 0,0723 0,0555
0,4 kV – javna rasvjeta ST 2,48 0,1578
0,4 – domaćinstva 1. TG ST 2,48 1,4149 1,0884 0,1229 0,0945
2. TG VT 2,48 1,4149 1,0884 0,1486 0,1140
MT 0,0743 0,0570
Ukupan novčani iznos obračunske snaga kod kupaca kojima se snaga ne mjeri iznosi:

u KM (bez PDV-a)

Obračunska
snaga:
Sezona Ostala potrošnja Domaćinstva
2. i 3. TG
(5 kW)
6. i 7. TG
(7 kW)
1. TG
(3,3 kW)
2. TG
(5,2 kW)
VS (zima) 20,74 29,04 4,67 7,36
NS (lјeto) 15,96 22,34 3,59 5,66
  • Zimska cijena
  • Ljetna cijena
  • Cjelogodišnja cijena
  • Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) se primjenjuju od 01.10. do 31.03.
  • Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) se primjenjuju od 01.04. do 30.09.
  • Veći dnevni tarifni stavovi (VT) se primjenjuju od 06 do 22 časa u zimskom računanju vremena, odnosno od 07 do 23 časa u lјetnom računanju vremena.
  • Manji dnevni tarifni stavovi (MT) se primjenjuju od 22 časa do 06 časova i u dane vikenda od petka u 22 časa do ponedelјka u 06 časova u zimskom računanju vremena, odnosno od 23 časa do 07 časova i u dane vikenda od petka u 23 časa do ponedelјka u 07 časova u lјetnom računanju vremena.
  • Naknada za uslugu snabdijevanja je iskazana u fiksnom mjesečnom iznosu po jednom mjernom mjestu.

Dokumenti

Odluka o izmjeni cijena rezervnog snabdijevanja 2019 (27.08.2019.)

Odluka o izmjeni cijena rezervnog snabdijevanja 2019

Odluka o izmjeni cijena rezervnog snabdijevanja 2019

Odluka o izmjeni Odluke o cijeni rezervnog snabdijevanja 2019

Odluka o izmjeni cijena rezervnog snabdijevanja 2019

Odluka o izmjeni cijena rezervnog snabdijevanja 2018

Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene energije i tarifnih stavova za rezervno snabdijevanje

Odluka rezervno snabdijevanje 2016

Odluka o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje 2016

Odluka cijena energije za javno snabdijevanje 2016

Odluka tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema 2016

Cijene električne energije u periodu od 01. 01. 2010. do 01. 05. 2016. godine

Back to Top