Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Достава рачуна електронском поштомОбавјештавамо све купце електричне енергије да ЗП Електродистрибуција а.д. Пале нуди могућност доставе рачуна за електричну енергију путем електронске поште..
Сви заинтересовани купци електричне енергије могу се пријавити за овакав начин доставе мјесечних рачуна тако што ће поднијети Захтјев за доставу рачуна електронским путем у нашу надлежну радну јединицу/пословницу. Захтјев мора бити овјерен од стране регистрованог купца електричне енергије. Достава рачуна путем електронске поште се не наплаћује..