Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Dostava računa elektronskom poštom

Obavještavamo sve kupce električne energije da ZP Elektrodistribucija a.d. Pale nudi mogućnost dostave računa za električnu energiju putem elektronske pošte. Svi zainteresovani kupci električne energije mogu se prijaviti za ovakav način dostave mjesečnih računa tako što će podnijeti Zahtjev za dostavu računa elektronskim putem u našu nadležnu radnu jedinicu/poslovnicu. Zahtjev mora biti ovjeren od strane registrovanog kupca električne energije. Dostava računa putem elektronske pošte se ne naplaćuje.

 

Dokumenti

Zahtjev za dostavu računa za utrošenu električnu energiju elektronskim putem

Zahtjev za otkazivanјe usluge dostave računa za utrošenu električnu energiju elektronskim putem

Back to Top