Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Informativni punktovi

Informativni punktovi Fiksni telefon
Radna jedinica Istočno Novo Sarajevo 057/317-929
Radna jedinica Pale 057/225-680
Poslovnica Istočni Stari Grad 057/265-088
Radna jedinica Sokolac 057/401-372
Radna jedinica Trnovo 057/612-031
Poslovnica Kalinovik 057/625-060
Radna jedinica Foča 058/210-300
Poslovnica Čajniče 058/315-113
Radna jedinica Rogatica 058/420-942
Poslovnica Novo Goražde 058/432-040
Radna jedinica Višegrad 058/620-133
Poslovnica Rudo 058/700-320
Back to Top