Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Kako postati kupac

Uputstvo

Uputstvo o načinu, uslovima i proceduri priključenja objekata krajnjih kupaca na elektrodistributivnu mrežu

Rješenje

Rješenje o utvrđivanju naknade za priklјučenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu

Back to Top