Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Konkurentski zahtjev

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge održavanja informacionog sistema u Preduzeću

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku NN mjernih ormara (neopremljeni) za izradu kućnih priključaka za izmještanje mjernih mjesta na stub

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku osigurača i postolja

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku NN neopremljenih mjernih ormara za izradu kućnih priključaka i izmještanje mjernih mjesta na stub

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku izolatora i izolatorskih lanaca

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku rastavljača za vanjsku montažu

Odluka o poništenju postupka za nabavku distributivnih energetskih transformatora

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge kasko osiguranja motornih vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku goriva za potrebe Poslovnice Kalinovik – LOT 2

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Trnovo – LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku guma za vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge – održavanje LAN i WAN mrežnog sistema u Preduzeću

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku distributivnih energetskih transformatora

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge medijskog praćenja aktivnosti Preduzeća

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku artikala za potrebe čajne kuhinje

Odluka o poništenju postupka za nabavku artikala za potrebe čajne kuhinje

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku dijelova za indukciona brojila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku transformatorskog ulja

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku guma za vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku materijala za održavanje higijene

Odluka o usvajanju žalbe i dodjela ugovora za nabavku – održavanje LAN i WAN mrežnog sistema u preduzeću

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku drvenih impregnisanih stubova

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za isporuku i ugradnju uređaja za kompezaciju reaktivne energije

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku kablovskih završnica, spojnica i pribora

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku rastavljača za vanjsku montažu

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge – resertifikacijska provjera ISO 9001 2008 i nadzorna provjera ISO 14001 2004

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku usluga – periodični pregled masina i uređaja, mikroklime, osvjetljenja, zagađenosti radne sredine i buke

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponudača za nabavku neopremljenih NN mjernih ormara za izradu kućnih priključaka i izmještanje mjernih mjesta na stub

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge štampe i kopiranja na iznajmljenim štampačima i multifunkcionalnim uređajima

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku transformatorskog ulja

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku usluga – obuka šalterskih službenika

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku guma za vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za izvođenje radova na iskopima (zemljani radov)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku kablovskog samonosivog snopa

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge kasko osiguranja motornih vozila

Odluka o izboru ponuđača za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim licima

Odluka o izboru ponuđača za nabavku mašine pakerice

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku i instalaciju firewall uređaja

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za održavanje LAN i WAN mrežnog sistema u preduzeću

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za geomehaničke i istražne radove na lokalitetu HE Bogatići

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku transformatorske stanice (MBTS)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku autodijelova za vozila Lada Niva i Lada Kalina

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim licima

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge kolektivno kombinovanog osiguranja radnika

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove na sanaciji odvodnog kanala HE Mesići

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za isporuku i ugradnju uređaja za kompezaciju reaktivne energije

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za građevinske radove na sanaciji TS 35(10) kV Jahorina

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge direktnog pristupa internetu i pristup internetu putem ADSL tehnologije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za čišćenje nanosa HE Mesići

Odluka o izboru najboljeg ocjenjenog ponuđača za radove na sanaciji korita rijeke Željeznice – HE Bogatići

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove na rekonstrukciji TS 35 (10) kV Miljevina

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge osiguranja motornih i priključnih vozila (autoodgovornost i osiguranje jednog lica)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku materijala za održavanje higijene

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku goriva za potrebe Poslovnice Kalinovik

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača na nabavku artikala za potrebe čajne kuhinje

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge kasko osiguranja motornih vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za završne radove na uređenju saobraćajnice HE Mesići Nova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku punjenja za hagleitner uređaje

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku – usluge održavanja LAN i WAN mrežnog sistema u Direkciji i RJ

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge nadzora nad vozilima

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača za kolektivno-kombinovano osiguranje radnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim licima

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge štampe i kopiranja na iznajmljenim štampačima i multifunkcionalnim uređajima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampe i kopiranja

Back to Top