Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com
EDB Pale Istočno Novo Sarajevo Istočni Stari Grad Pale Sokolac Rogatica Mesići Nova Višegrad Novo Goražde Rudo Čajniče Foča Kalinovik Trnovo Bogatići Nova

Za podatke o radnim jedinicama kliknite na mapu.x

Radna jedinica Istočno Novo Sarajevo

Upravnik RJ: Strahinja Trifković
Tehnički rukovodilac RJ: Miroslav Jovančić

Adresa: Draže Mihajlovića 5, Istočno Sarajevo
Telefon: 057/317-929 (centrala)
Faks: 057/317-928
Prijava kvara: 057/317-929
Informativni punkt: 057/317-929

Površina radne jedinice – 59 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 11.187
 • ostala – 1.035
 • javna rasvjeta – 9
 • 35 kV – 2
 • 10 kV – 14

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 139
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 91 km
  • NN vodovi – 180,79 km

Poslovnica Istočni Stari Grad

Upravnik poslovnice: Rastko Baričanin

Adresa: Hreša bb, Istočni Stari Grad
Telefon: 057/610-202
Faks: 057/610-202
Prijava kvara: 057/612-031
Informativni punkt: 057/612-031

Površina poslovnice – 138 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 846
 • ostala – 46
 • javna rasvjeta – 2
 • 10 kV – 1

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/0,4 kV – 1
  • X/0,4 kV – 28
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 61,94 km
  • NN vodovi – 63,93 km

Radna jedinica Pale

Upravnik RJ: Petko Veselinović
Tehnički rukovodilac RJ: Vaso Golijanin

Adresa: Trifka Grabeža 111, Pale
Telefon: 057/223-219 (centrala)
Faks: 057/223-219
Prijava kvara: 057/223-054
Informativni punkt: 057/225-680

Površina radne jedinice – 491 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 9.597
 • ostala – 764
 • javna rasvjeta – 4
 • 10 kV – 17

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 5
  • X/0,4 kV – 153
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 202,35 km
  • NN vodovi – 464,15 km

Radna jedinica Sokolac

Upravnik RJ: Blaženko Bulajić

Adresa: Cara Lazara bb, Sokolac
Telefon: 057/448-191 (centrala)
Faks: 057/448-191
Prijava kvara: 057/447-608
Informativni punkt: 057/401-372

Površina radne jedinice – 689 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 5.712
 • ostala – 338
 • javna rasvjete – 1
 • 10 kV – 6

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 143
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 244,46 km
  • NN vodovi – 654,73 km

Radna jedinica Rogatica

Upravnik RJ: Radomir Jovičić

Adresa: Srpske sloge 20, Rogatica
Telefon: 058/315-113 (centrala)
Faks: 058/310-050
Prijava kvara: 058/315-113
Informativni punkt: 058/315-113

Površina radne jedinice – 670 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 5.007
 • ostala – 289
 • javna rasvjeta – 5
 • 10 kV – 7

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 122
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 176,12 km
  • NN vodovi – 429,00 km

Radna jedinica HE Mesići Nova

Upravnik: Željko Jovičić

Telefon: 058/415-847
Lokacija HE: Mesići – opština Rogatica
Rijeka na kojoj se nalazi HE: Prača
Početak rada: 1950. godina

Tehnički podaci:

 • tip elektrane: derivaciona
 • naponski nivo mreže na koju je priključena: 35 kV
 • broj agregata: 2
 • istalisana snaga: 2 x 1.6 MW

Radna jedinica Višegrad

Upravnik RJ: Bojan Gigović
Tehnički rukovodilac RJ: Goran Nikitović

Adresa: Vojvode Stepe 9, Višegrad
Telefon: 058/620-600 (centrala)
Faks: 058/620-786
Prijava kvara: 058/520-600
Informativni punkt: 058/620-133

Površina radne jedinice – 448 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 5.180
 • ostala – 311
 • javna rasvjeta – 3
 • 10 kV – 8

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 0
  • X/0,4 kV – 126
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 145,09 km
  • NN vodovi – 394,39 km

Poslovnica Novo Goražde

Upravnik poslovnice: Mile Janković

Adresa: Božidara Goraždanina 128, Novo Goražde
Telefon: 058/430-014
Faks: 058/430-014
Prijava kvara: 058/432-040
Informativni punkt: 058/432-040

Površina poslovnice – 123 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 1.247
 • ostala – 62
 • javna rasvjete – 1
 • 10 kV – 2

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 0
  • X/0,4 kV – 32
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 36,17 km
  • NN vodovi – 69,71 km

Poslovnica Rudo

Tehnički rukovodilac poslovnice: Đorđe Mitrović

Adresa: 13. juli 13, Rudo
Telefon: 058/712-071
Faks: 058/712-071
Prijava kvara: 058/700-320
Informativni punkt: 058/700-320

Površina poslovnice – 344 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 3.213
 • ostala – 148
 • javna rasvjeta – 1
 • 10 kV – 2

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 61
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 98,16 km
  • NN vodovi – 263,25 km

Poslovnica Čajniče

Upravnik poslovnice: Željko Mašić

Adresa: Đenerala Draže bb, Čajniče
Telefon: 058/310-050
Faks: 058/310-050
Prijava kvara: 058/315-113
Informativni punkt: 058/315-113

Površina poslovnice – 274 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 1.830
 • ostala – 103
 • javna rasvjeta – 1
 • 10 kV – 2

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 1
  • X/0,4 kV – 41
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 71,79 km
  • NN vodovi – 176,40 km

Radna jedinica Foča

Upravnik RJ: Milan Vukadinović
Tehnički rukovodilac RJ: Dragan Đorđević

Adresa: Drinska 6, Foča
Telefon: 058/210-300 (centrala)
Faks: 058/210-024
Prijava kvara: 058/210-300
Informativni punkt: 058/210-300

Površina radne jedinice – 1110 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 8.402
 • ostala – 530
 • javna rasvjeta – 5
 • 35 kV – 1
 • 10 kV – 14

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 5
  • X/0,4 kV – 189
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 296,36 km
  • NN vodovi – 589,85 km

Poslovnica Kalinovik

Upravnik poslovnice: Radomir Veletić

Adresa: Lučka 1, Kalinovik
Telefon: 057/623-543
Faks: 057/623-543
Prijava kvara: 057/625-060
Informativni punkt: 057/625-060

Površina poslovnice – 638 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 1.176
 • ostala – 66
 • javna rasvjeta – 1
 • 10 kV – 1
 • 35 kV – 1

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 2
  • X/0,4 kV – 35
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 98,16 km
  • NN vodovi – 118,82 km

Radna jedinica Trnovo

Upravnik RJ: Mirko Šućur
Tehnički rukovodilac RJ: Nenad Popović

Adresa: Trnovskog bataljona 109, Trnovo
Telefon: 057/610-202
Faks: 057/610-202
Prijava kvara: 057/612-031
Informativni punkt: 057/612-031

Površina radne jedinice – 138 km2
Broj potrošača po kategorijama potrošnje:

 • domaćinstva – 1.448
 • ostala – 49
 • javna rasvjeta – 1

Tehnički podaci:

 • TS po naponskim nivoima:
  • 35/10 kV – 2
  • X/0,4 kV – 11
 • Dužina vodova po naponskim nivoima:
  • SN vodovi – 22,88 km
  • NN vodovi – 56,18 km

Radna jedinica HE Bogatići Nova

Upravnik: Željko Elez

Telefon: 057/482-965
Lokacija HE: Bogatići – opština Trnovo
Rijeka na kojoj se nalazi HE: Željeznica
Početak rada: 1947. godina

Tehnički podaci:

 • tip elektrane: derivaciona
 • naponski nivo mreže na koju je priključena: 35 kV
 • broj agregata: 2
 • istalisana snaga: 2 x 4.2 MW
Back to Top