Nove cijene električne energije

Od 01. 05. 2016. godine primjenjuju se nove cijene električne energije.

Detaljnije