Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Otvoreni postupak

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku distributivnih energetskih transformatora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za drevene stubove lot 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim licima

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za kasko osiguranje motornih vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku VN i NN kabla i samonosivih kablovskih snopova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku transformatorskog ulja – LOT 2

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku motornih ulja i maziva – LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku 20 kV kabla XHE 49-A 1×50 mm

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku distributivnih energetskih transformatora

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku radova – mašinski i ručni iskop sa zatrpavanjem kablovskog rova (zemljani radovi)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku guma za vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku AB stubova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku i isporuku sistema za backup

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponudaca za nabavku montazno betonskih transformatorskih stanica (MBTS)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponudaca za nabavku zastitnih cipela visokih, zastitnih radnih cizama, zastitnih radnih rukavica i kaciga za elektricare – LOT 2

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponudaca za nabavku zastitnih radnih odjela, zastitnih radnih prsluka, zastitnih radnih kombinezona i kabanica – LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponudaca za nabavku drvenih impregnisanih stubobava – LOT 2

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponudaca za uslge kolektivno kombinovanog osiguranja radnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju objekta Poslovnice Istočni Stari Grad

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge mobilne telefonije VPN grupe i nabavke mobilnih telefona

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču za nabavku sitnog spojnog elektromaterijala

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na izgradnji objekta Poslovnice Istočni Stari Grad

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove na raskresivanju trasa dalekovoda

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku ovjesnog materijala, spojnog materijala, konzola, nosača, metalne i vijčane opreme, pocinčane trake i sondi za uzemljenje i anker

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge osiguranja motornih i priključnih vozila (autoodgovornost i osiguranje jednog lica)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za reparaciju energetskih transformatora

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku usluga štampe i kopiranja na iznajmljenim štampačima i multifunkcionalnim uređajima

Odluka o poništenju nabavke – usluge osiguranja motornih i priključnih vozila (autoodgovornost i osiguranje jednog lica)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku trofaznih brojila – LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku monofaznih brojila – LOT 2

Odluka o poništenju postupka nabavke brojila električne energije – LOT 1-2

Odluka o poništenju postupka nabavke za održavanje i najam softvera za tarifiranje, obračun i naplatu električne energije

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge osiguranja motornih i priključnih vozila (autoodgovornost i osiguranje jednog lica)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku teretnog vozila

Odluka o poništenju postupka nabavke sitnog spojnog elektromaterijala i pocinčane trake

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim licima

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača – usluge osiguranja motornih i priključnih vozila (autoodgovornost i osiguranje jednog lica)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku sitnog spojnog elektromaterijala i pocinčane trake

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku serverske opreme za softvere i bazu podataka za obračun električne energije

Odluka o poništenju postupka za nabavku teretnog vozila – LOT 2

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku terenskih i putničkih vozila – LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku papira i koverti – LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku VN kabla

Оdluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove na raskresivanju ispod trasa dalekovoda

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku VN i NN kabla i samonosivih kablovskih snopova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge kolektivno-kombinovanog osiguranja radnika

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku distributivnih energetskih transformatora

Odluka o poništenju postupka nabavke – radovi na raskresivanju trasa dalekovoda

Odluka za nabavku papira i koverti – LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za LOT 1 – papir i koverte

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za LOT 2 – kancelarijski materijal

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku drvenih impregnisanih stubova 7 metara – LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku drvenih impregnisanih stubova 8 metara – LOT 2

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku drvenih impregnisanih stubova 9 metara – LOT 3

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku montažno betonskih kućica za TS

Odluka o poništenju postupka nabavke goriva za LOT 4 i 11

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku goriva LOT 3, 6, 7, 8, 9 i 10

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku goriva za LOT 2 i 5

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku goriva za LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku brojila električne energije

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku putničkih vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku samonosivih kablovskih snopova i AlFe užadi

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku, isporuku i instalaciju serverske i telekomunikacione opreme i licenci za Windows platformu i virtuelizaciju

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru ponuđača za usluge kasko osiguranja motornih vozila

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku kabla i samonosivih kablovskih snopova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti prema trećim licima

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove – rekonstrukcija dijelova 35 kV DV

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku radova-raskresivanje ispod trasa dalekovoda

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge kolektivno-kombinovanog osiguranja radnika

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku VN kabla i samonosivih snopova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge fizičkog obezbjeđenja objekata RJ Foča

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku ovjesnog materijala, spojnog materijala, konzola, nosača, metalne i vijčane opreme, pocinčane trake i sondi za uzemljenje i ankera

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge osiguranja motornih i priključnih vozila (autoodgovornost i osiguranje jednog lica)

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku – kreditno zaduženje kod banke radi izgradnje HE Bogatići Nova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku ovjesnog materijala, spojnog materijala, konzola, nosača, metalne i vijčane opreme, pocinčane trake i sondi za uzemljenje i ankera

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za izgradnju, opremanje i puštanje u pogon HE Bogatići Nova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača – usluge verifikacije brojila električne energije, ispitnih instrumenata i mjernog sistema KMS 024

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku montažno betonske kućice za transformatorske stanice

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku brojila električne energije

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku distributivnih energetskih transformatora

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača – radovi na izgradnji upravne zgrade RJ Rogatica

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge reparacije energetskih transformatora

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku zaštitne odjeće i sredstava

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku. LOT 1- papir i koverte i LOT 2-kancelarijski materijal

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku radova – rekonstrukcija (kabliranje) 10 (20) kV veze Koran – Jahorinski potok

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđaca za usluge izrade idejnog projekta, studije ekonomske opravdanosti, tenderskog dokumenta i glavnog projekta HE Bogatići Nova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove – antikorozivna zaštita željezno rešetkastih stubova i transformatorskih stanica

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove – sanacione mjere na klizištu kod brane HE Bogatići

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku teretno terenskog vozila sa duplom kabinom

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku VN i NN kablova i samonosivih snopova

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku osigurača i postolja-LOT 2

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku odvodnika prenapona-LOT 1

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku izolatora i izolatorskih lanaca

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku sitnog spojnog elektromaterijala

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Trnovo i HE Bogatići-LOT 4

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku goriva i to za LOT-ove 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

Odluka o poništenju postupka nabavke za nabavku goriva za potrebe Poslovnice Kalinovik – LOT 11

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za radove na raskresivanju trasa dalekovoda

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za usluge održavanja i najma softvera za tarifiranje, obračun i naplatu električne energije

Odluka o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača za nabavku drvenih impregnisanih stubova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kancelarijski materijal

Back to Top