Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Plaćanje računa putem trajnog naloga

Obavještavamo sve kupce električne energije da NLB Banka a.d. Banja Luka, Nova banka a.d. Banja Luka i UniCredit Bank a.d. Banja Luka nude mogućnost plaćanja računa za utrošenu električnu energiju putem trajnog naloga.

Više detalja potražite u poslovnicama ovih banaka.

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top