Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Планирана искључења

Планирани радови на 10 kV далеководу Град

У понедјељак, 14.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Град - одлаз Устипрача доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07.00 до 13.00 часова корисницима трафо подручја: Питино Поље, Хладовићи, Требешко Брдо, Међурјечје, Авлија, Каровићи, Слатина, Батово, Запљевац, Хрљатовићи, Устипрача и Хладила.

Планирани радови на 10 kV далеководу Миљено

У петак, 11.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Миљено доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 11.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја: Поникве и Стражбеница.

Планирани радови на 10 kV далеководу Жупа

У петак, 11.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Жупа доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 10.00 до 13.00 часова свим корисницима који се напајају са овог електроенергетског објекта.

Планирани радови на 10 kV далеководу Копачи

У уторак, 08.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Копачи доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја: Поникве и Стражбеница.

Планирани радови на 10 kV далеководу Конструктор

У уторак, 08.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Конструктор доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 09.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја: Климамонт, Вагани 1, Кула 3, Кула Бетонара, Кула 4, Темпо, Кула 2 и Бијело Поље.

Планирани радови у ТС 110/10/35 kV Соколац

У уторак, 08.09.2020. године, због радова у ТС 110/10/35 kV Соколац организованих од стране предузећа „Електропренос БиХ“ доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 15.00 до 15.30 часова свим корисницима који се напајају са 10 kV далековода Унис.

Планирани радови на 10 kV далеководу Чајниче

У уторак, 08.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Чајниче доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.00 часова корисницима трафо подручја: Хубјери, Жужело, Бучје, Закаље, Кобилићи, Капов Хан, Судићи и Козара Репетитор.

Планирани радови на 10 kV далеководу Тилава

У суботу, 05.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Тилава доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07.00 до 19.00 часова корисницима трафо подручја: Тилава 1, 2, 3 и 4, Петровићи 1, 2, 3 и 4, Тврдимићи, Клек, Клек 2, Росуље, Томино Брдо, Топлик 3, Козаревићи, Станојевићи, Студенковићи, Међуше, Кумани, Луке и Павловац.

Планирани радови на 10 kV далеководу Стргачина

У петак, 04.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Стргачина доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 08.00 до 14.30 часова корисницима трафо подручја: Попов До, Решићи, Обрвена, Косовићи, Дорићи, Соколовићи, Мрсово, Полимље, Гаочићи, БИшевићи, Рудо 5, Гривин, Сетихово, Равно Сетихово, Омачина, Баре, Г. Стрмица, Д. Стрмица,Арбанаси, Грабовик, Стргачина, Бјељевине, Зарбовина, Пазаље, Опутница, Хунковићи, Радожеље и Подаврело.

Планирани радови на 10 kV далеководу Озренска

У петак, 04.09.2020. године, због радова на дијелу 10 kV далековода Озренска доћи ће до привременог прекида у испоруци електричне енергије у периоду од 07.00 до 19.00 часова корисницима трафо подручја: Лукавица 5, Касарна Чича и Еуроцентар.