Planirani radovi na DV 35 kV Jahorina

Dana 21.10. (ponedjeljak) i 22.10. (utorak) 2019. godine zbog planiranih radova na DV 35 kV Jahorina, u periodu od 09:00 do 16:00 časova, bez napajanja elektirčnom energijom će ostati TS 35/10 kV Jahorina.