Planirani radovi u TS 400/x kV Sarajevo 20

Dana 12.06.2019. godine (srijeda) zbog radova u TS 400/x kV Sarajevo 20 organizovanih od strane preduzeća “Elektroprenos BiH“, u periodu od 08:00 do 11:00 časova bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa srednjenaponskog 10 kV odvoda Ivanići.