Planirani radovi u transformatorskoj stanici 110/10/35 kV Pale

Dana 15.11.2019. godine (petak) zbog planiranih radova u transformatorskoj stanici  110/10/35 kV Pale organizovanih od strane preduzeća ”Elektroprenos BiH”, u vremenu od 08:00 do 17:00 časova, bez napajanja električnom energijom će ostati transformatorska stanica 35/10 kV Podgrab, transformatorska stanica 35/10 kV Jahorina, kao i srednjenaponski 10 kV vod Trebević.