Planirani radovi u TS 110/35/10 kV Sokolac

Dana 18.04.2019. godine (četvrtak) zbog planiranih radova u TS 110/35/10 kV Sokolac organizovanih od strane preduzeća ”Elektroprenos BiH”, u periodu od 09:00 do 18:00 časova, napajanje električnom energijom na području opštine Sokolac će biti obezbijeđeno samo u užem centru grada. Pod naponom će ostati dalekovodi KO Dom zdravlja i DV Novo selo – do TS Vrelo Bioštice.