Planirani radovi u TS 110/35/10 kV Sokolac

Dana 17.10.2018. godine (srijeda), zbog planiranih radova u TS 110/35/10 kV Sokolac organizovanih od strane preduzeća ”Elektroprenos BiH”, u periodu od 15:00 do 18:00 časova napajanje električnom energijom na području opštine Sokolac će biti obezbijeđeno samo u užem centru grada. Odnosno pod naponom će ostati dalekovodi KO Dom zdravlja i DV Novo selo – do TS Vrelo Bioštice.