Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Radne jedinice

Radna jedinica Služba Fiksni telefon
Radna jedinica Istočno Sarajevo Centrala
Faks
Upravnik radne jedinice
Tehnički rukovodilac
Prijava kvara
Informativni punkt
057/317-929
057/317-928
057/317-930
057/317-926
057/317-929
057/317-929
Radna jedinica Pale Upravnik radne jedinice
Faks
Tehnički rukovodilac
Prijava kvara
Informativni punkt
057/223-219
057/223-219
057/202-750
057/223-054
057/225-680
Poslovnica Istočni Stari Grad Upravnik poslovnice
Faks
057/265-088
057/265-088
Radna jedinica Sokolac Upravnik radne jedinice
Faks
Tehnički rukovodilac
Prijava kvara
Informativni punkt
057/448-191
057/448-191
057/447-608
057/447-608
057/401-372
Radna jedinica Trnovo Upravnik radne jedinice
Faks
Informativni punkt
057/610-202
057/610-202
057/612-031
Poslovnica Kalinovik Upravnik poslovnice
Faks
Informativni punkt
057/623-543
057/623-543
057/625-060
Radna jedinica Foča Upravnik radne jedinice
Faks
Tehnički rukovodilac
Informativni punkt
058/210-024
058/210-024
058/212-993
058/210-300
Poslovnica Čajniče Upravnik poslovnice
Faks
Informativni punkt
058/310-050
058/310-050
058/315-113
Radna jedinica Rogatica Upravnik radne jedinice
Faks
Informativni punkt
Centrala
058/416-733
058/416-733
058/420-942
058/415-151
Poslovnica Novo Goražde Upravnik poslovnice
Faks
Informativni punkt
058/430-014
058/430-014
058/432-040
Radna jedinica Višegrad Upravnik radne jedinice
Faks
Centrala
Informativni punkt
058/620-786
058/620-786
058/620-600
058/620-133
Poslovnica Rudo Upravnik radne jedinice
Faks
Informativni punkt
058/712-071
058/712-071
058/700-320
HE Mesići Upravnik HE Mesići
Faks
058/415-847
058/415-847
HE Bogatići Upravnik HE Bogatići 057/482-965
Back to Top