Radovi na 10 kV dalekovodu Čajniče

Dana 15.10.2019. godine (utorak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV dalekovoda Čajniče, u periodu od 07:00 do 18:00 časova, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa trafo područja: Hubjeri, Žuželo, Bučje, Zakalje, Kobilići, Kapov han, Sudići i Kozara repetitor, Miljeno 1, Miljeno 3, Kozara, Potkozara, Bučkovići, Popovići, Bezujno, Miljeno 2, Ramaž, Miljeno (TES), Batotići, Trpinje, Gaj, Braićevac 1,Stražica, Ponikve, Stražbenica.