Radovi na 10 kV dalekovodu Grad – odlaz Ustiprača

Dana 15.05.2018. godine (petak) zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Grad – odlaz Ustiprača, u periodu od 14:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa trafo područja: Podljutače, Silos, Hladnjača, Centar, Centar 1, Podmašići, Mašići, Našćenje, Pitino Polje, Vlahovići, Trebeško Brdo, Međurječje, Avlija, Karovići, Slatina, Batovo, Zapljevac, Hrljatovići, Hladila i Ustiprača