Radovi na 10 kV dalekovodu Grad – odlaz Ustiprača

Dana 26.10.2018. godine (petak) zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Grad – odlaz Ustiprača, u periodu od 09:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa trafo područja: Ustiprača, Hladila, Hrljatovići, Zapljevac, Vlahovići, Pitino polje ,Trebeško brdo, Međurječje, Avlija, Karovići, Slatina i Batovo.