Radovi na 10 kV dalekovodu Strgačina

Dana 01.12.2018. i 02.12.2018. godine (subota i nedelja) zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Strgačina, u periodu od 07:00 do 16:00 časova, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa trafo područja: Bjeljevine, Zarbovina, Pazalje, Podavrelo, Padoželje i Hunkovići.