Radovi na 10 kV vodu Dobrun

Dana 19.10.2016. godine (srijeda), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Dobrun, u periodu od 09:00 do 12:00 časova bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači na trafo područjima: Dubovik, Bosanska Jagodina, Veletovo, Crnčići, Jelašca, Tasići, Borije, Muhići, Staniševac, Gornje Vardište, Donje Vardište, Macute, Manastir Dobrun , Zlatnik, Gornji Dobrun, Dobrunska rijeka, Poljanice i Bjelajke.