Radovi na 10 kV vodu Intal

Dana 23.11.2017. (četvrtak), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Intal, u periodu od 11:30 do 14:30 časova bez električne energije će ostati potrošači koji se napajaju sa trafopodručja: Intal i Luke 1 blok b.