Radovi na 10 kV vodu Međeđa

Dana 08.12.2017. godine (petak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Međeđa, u periodu od 09:00 do 09:30 časova bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa trafopodručja: Nezuci, Nezuci tunel, Dušće 1 i 2, Mirilovići, Uzavica, Pijavice, Drinsko, Drinsko 2, Stražbenica, Šip, Meremišlje, Jezernice, Repuševići, Holujaci, Tabačište, Orahovci, Rohci, Cera 1, Brodar 1 i 2, Đipi, Vatrište, Međeđa 1 i 2, Crijep, Kaoštice 1,2,3 i 4 i Trbosilje.