Radovi na 10 kV vodu Međeđa

Dana 06.12.2019. godine (petak),zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Međeđa, u periodu od 10:00 do 15:00 časova bez električne energije će ostati potrošači koji se napajaju sa trafopodručja: Mirilovići, VP.Uzavica, Pijavice, Brana, Drinsko, Drinsko 2, Stražbenica, Šip, Meremišlje, Jezernice i Repuševići.