Radovi na 10 KV vodu Novo selo

Dana 26.02.2020. godine (srijeda) zbog planiranih radova na 10 KV vodu Novo selo, bez električne energije će u periodu od 09:00 do 14:00 časova, ostati potrošači koji se napajaju sa trafo područja: Sokolačke njive 1 i 2, Ski lift, Naselje ćilimara, Novo selo, Vrelo Bioštice, Berkovići, Novi komerc, KTK Knežina, Palež, Babine, Vrapci, Vrapci 2, Knežina, Restoran Knežina i Bare 2.