Radovi na 10 kV vodu Šip pilana

Dana 23.11.2017. (četvrtak), zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Šip pilana, u periodu od 08:00 do 08:30 i od 11: 00 do 11:30 časova bez električne energije će ostati potrošači koji se napajaju sa trafopodručja: Šip pilana, Pale grad 1 ( stara autobuska stanica), Dom zdravlja i Centar Škobalj.