Radovi na 10 kV vodu Župa

Dana 15.11.2019. godine (petak) zbog planiranih radova na dijelu DV 10 kV Župa, bez električne energije će u vremenu od 06:30 do 16:30 časova ostati potrošači koji se napajaju sa trafopodručja: Omeragići, Vlahovići, Gostilja i Dubovo.