Radovi na srednjenaponskom 10 kV vodu Konstruktor

Dana 21.10.2016. (petak), zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Konstruktor, u periodu od 11:00 do 15:00 časova bez električne energije će ostati potrošači koji se napajaju sa trafostanica: MGA, Limar, GP PUT, Škrbino polje, Donje Mladice, Donje Mladice 1, Pavlovac Kasindo, Kasindo škola, Kasindo pošta.