Radovi u rasklopnom postrojenju Velečevo

Dana 23.08.2018. godine (četvrtak) zbog radova u rasklopnom postrojenju Velečevo, u periodu od 12:00 do 14:00 časova bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju preko sledećih elektroenergetskih objekata:

1. DV 10 KV i TS Brioni

2. DV 10 KV Čelebići, –TS-ce: Vakuf, Čelebići 2, Robovići, Kunovo, Ječmište, Borje Pjelovci, Tvrdaci (Fališ), Grdijevići, Čelebićka rijeka, Krna Jela, Velenići, Gorni Donji Meštrevac i Vranovina.

3. DV 10 KV Slatina, –TS-ce: Orahovo, Dragočava 2, Šuba 2, Šubi donji, Šuljci, Potpeć, Brusna 1 i 2, Godijeno 1 i 2, Humsko, Geuši, Puriši, Varajići, Kozarevina, Prijakovići i Slatina.

4. DV 10 KV Zavajt, –TS-ce: Dragočava 1 i 3, Saš, Bakić, Zavajt, Vranić i Toholji.

5. DV 10 KV Livade, –TS-ce: Klaonica, Biokovi, Barakovac, Porat, Velečevo, Lazarevo 2, Naselje solidarnosti, Gornji i Donji Prevrać i Prevrać 3 i 4.