Radovi u TS 35/10 kV Borike

Dana 18.09.2019. (srijeda), zbog planiranih radova u TS 35/10 kV Borike, u periodu od 10:30 do 12:30 časova dolazit će do povremenih kraćih prekida u snadbjevanju električnom energijom, potrošača koji se napajaju sa 10 KV dalekovoda: Stara gora, Pešurići, Žepa – Sjeversko i Šetići.