Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Zahtjevi i rješenja

Zahtjev

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na lokaciju

Zahtjev

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za objekte krajnjeg kupca iz kategorije domaćinstva

Zahtjev

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za objekte krajnjeg kupca na niskom naponu

Zahtjev

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za objekte krajnjeg kupca na srednjem naponu

Zahtjev

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za privremene objekte i gradilišta

Zahtjev

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za objekte za proizvodnju električne energije

Zahtjev

Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za elektroenergetski objekat

Zahtjev

Zahtjev za sklapanje ugovora o priklјučenju

Zahtjev

Zahtjev za priklјučenje na elektrodistributivnu mrežu

Zahtjev

Zahtjev za privremeno priklјučenje objekta sa izjavom o preuzimanju odgovornosti

Saglasnost

Saglasnost na lokaciju

Rješenje

Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat krajnjeg kupca iz kategorije domaćinstva

Rješenje

Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat krajnjeg kupca na niskom naponu

Rješenje

Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat krajnjeg kupca na srednjem naponu

Rješenje

Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za privremeni objekat/gradilište

Rješenje

Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat za proizvodnju električne energije

Rješenje

Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za elektroenergetski objekat

Deklaracija

Deklaracija o priklјučku

Back to Top