Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Zakonska regulativa

Zakoni

Zakon o električnoj energiji – prečišćeni tekst

Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama o električnoj energiji

Propisi

Opšti uslovi za isporuku i snabdijevanje električnom energijom

Propisi

Prilog uz opšte uslove

Podzakonska akta

Statut ZP “Elektrodistribucija” a.d.Pale

Podzakonska akta

Izmjene Statuta

Odluke RERS

Distributivna mrežna pravila

Back to Top