Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

25feb

Radovi na 10 KV vodu Novo selo

Sokolac
Dana 26.02.2020. godine (srijeda) zbog planiranih radova na 10 KV vodu Novo selo, bez električne energije će u periodu od... Pročitajte tekst u cjelini →
19dec

Radovi na dijelu 10 kV dalekovoda Konstruktor

Istočna Ilidža
Dana 20.12.2019. (petak), zbog planiranih radova na dijelu 10 kV dalekovoda Konstruktor, u periodu od 08:30 do 09:00 časova, bez električne energije će ostati potrošači... Pročitajte tekst u cjelini →
17dec

Radovi na 10 kV dalekovodu Kaljina

Sokolac
Dana 18.12.2019. godine (srijeda) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV dalekovoda Kaljina, u periodu od 11:00 do 14:00 časova,... Pročitajte tekst u cjelini →
05dec

Radovi na 10 kV vodu Tilava

Istočno Novo Sarajevo
Dana 06.12.2019. godine (petak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Tilava, u periodu od 10:00 do 15:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
05dec

Radovi na 10 kV vodu Međeđa

Višegrad
Dana 06.12.2019. godine (petak),zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Međeđa, u periodu od 10:00 do 15:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
03dec

Planirani radovi u TS 400/x kV Višegrad

Višegrad
Dana 04.12. i 05.12.2019. godine (srijeda i četvrtak) zbog planiranih radova u TS 400/x kV Višegrad organizovanih od strane preduzeća... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top