Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

13nov

Radovi na 10 kV dalekovodu Ivanići

Istočno Novo Sarajevo
Dana 14.11.2018. godine (srijeda) zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Ivanići, u periodu od 07:00 do 17:00 časova, bez... Pročitajte tekst u cjelini →
12nov

Planirani radovi u TS 110/20/10 kV Goražde 2

Novo Goražde
Dana 13.11.2018. godine (utorak), zbog planiranih radova u TS 110/20/10 kV Goražde 2 organizovanih od strane preduzeća „Elektroprenos BiH“, u... Pročitajte tekst u cjelini →
12nov

Planirani radovi u TS 110/10/35 kV Pale

Pale
Dana 13.11.2018. godine (utorak), zbog planiranih radova u TS 110/10/35 kV Pale organizovanih od strane preduzeća „Elektroprenos BiH“, u vremenu... Pročitajte tekst u cjelini →
10nov

Radovi na 10 kV vodu Ivanići

Istočno Novo Sarajevo
Dana 12.11.2018. godine (ponedeljak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Ivanići, u periodu od 07:00 do 17:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
10nov

Radovi na 10 kV vodu Jaslice

Istočno Novo Sarajevo
Dana 11.11.2018. godine (nedelja), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Jaslice,u periodu od 07:00 do 17:00 časova bez napajanja... Pročitajte tekst u cjelini →
09nov

Planirani radovi na 35 kV dalekovodu Trnovo – Kalinovik

Kalinovik
Dana 10.11.2018. godine (subota) zbog planiranih radova na 35 kV dalekovodu Trnovo – Kalinovik, u periodu od 10:00 do 14:00... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top