Телефон: +387 57 205 100   Факс: +387 57 227084   Е-пошта: uprava@edbpale.com
previous arrow
next arrow
Slider


Број теренских јединица

Површина дистрибутивног подручја

Број трафо станица

Број мјерних мјеста


Slider
Јавне набавке

Тендерска документација, одлуке и уговори у поступцима јавних набавки

Често постављана питања

Често постављана питања купаца

Како се прикључити на нашу мрежу

Упутство о прикључењу на мрежу


Посљедња обавјештењаВише обавјештењаО Предузећу

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале једно је од пет електродистрибутивних предузећа која послују у оквиру МХ „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње. Од 10. јула 2012. године, Предузеће послује под пуним називом: Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале.

Основне дјелатности Предузећа су производња електричне енергије, која се обавља из сопствених производних постројења – мХЕ „Богатићи Нова“ и мХЕ „Месићи Нова“ – затим дистрибуција, али и снабдијевање крајњих купаца електричном енергијом, а све то у складу са условима из дозвола које је издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (РЕРС). Предузеће је регионалног, веома разуђеног типа, и послује на територији тринаест општина источног дијела Републике Српске, укупне површине 5.215 квадратних километара. ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале тренутно електричном енергијом снабдијева преко 60 хиљада крајњих купаца на ниском напону, док је у позицији ОДС-а (Оператора дистрибутивног система) за преко 450 крајњих купаца на 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ напонском нивоу који су преузети од стране снабдјевачâ који послују на отвореном тржишту електричне енергије.

Прочитај више