Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

04jan

Odluka o izmjeni cijena rezervnog snabdijevanja

Obavještenja
Odluka o izmjeni cijena rezervnog snabdijevanja... Pročitajte tekst u cjelini →
28dec

Radovi na dijelu 10 kV voda Konstruktor

Istočna Ilidža
Dana 31.12.2018. (ponedeljak), zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Konstruktor, u periodu od 10:00 do 14:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
12dec

Radovi na 10 kV dalekovodu Livade

Foča
Dana 13.12.2018. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Livade, u periodu od 07:00 do 16:00 časova, bez... Pročitajte tekst u cjelini →
10dec

Radovi na 10 kV Velečevo

Foča
Dana 11.12.2018. godine (utorak) zbog radova na 10 kV vodu Velečevo, u periodu od 07:30 do 08:15 časova bez napajanja... Pročitajte tekst u cjelini →
06dec

Planirani radovi u trafostanici 35/10 kV Foča

Foča
Dana 07.12.2018. godine (petak) zbog planiranih radova u trafostanici 35/10 kV Foča, u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, bez... Pročitajte tekst u cjelini →
06dec

Planirani radovi u TS 110/10/35 kV Pale

Pale
Dana 09.12.2018. godine (nedjelja) zbog planiranih radova u TS 110/10/35 kV Pale organizovanih od strane preduzeća „Elektroprenos BiH”, u vremenu... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top