Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

11sep

Planirani radovi u TS 110/10/35 kV Foča

Foča
Dana 12.09.2019. godine (četvrtak), zbog radova u TS 110/10/35 kV Foča organizovanih od strane preduzeća ‘‘Elektroprenos BiH”, u vremenu od 09:00 do... Pročitajte tekst u cjelini →
10sep

Radovi na 10 kV dalekovodu Autobaza

Sokolac
Dana 11.09.2019.godine (srijeda), zbog planiranih radova na dijelu 10 kV dalekovoda Autobaza, u periodu od 09:00 do 13:00 časova, bez... Pročitajte tekst u cjelini →
06sep

Planirani radovi u TS 110/10/35 kV Pale

Istočni Stari Grad
Dana 08.09.2019. godine (nedjelja) zbog planiranih radova u TS 110/10/35 kV Pale organizovanih od strane preduzeća „Elektroprenos BiH”, u vremenu... Pročitajte tekst u cjelini →
06sep

Radovi na 10 kV vodu Kozići

Rogatica
Dana 08.09.2019. (nedelja), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Kozići, u periodu od 07:00 do 19:00 časova bez električne... Pročitajte tekst u cjelini →
06sep

Radovi na 10 kV vodu Kaljina

Sokolac
Dana 07.09.2019. (subota), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Kaljina, u periodu od 07:00 do 17:00 časova bez električne... Pročitajte tekst u cjelini →
06sep

Radovi na 10 kV vodu Novo selo

Sokolac
Dana 07.09.2019. (subota), zbog planiranih radova na 10 kV vodu Novo selo, u periodu od 07:00 do 17:00 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top