Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

24apr

Radovi na dijelu 10 kV voda Barа

Sokolac
Dana 25.04.2019. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Barа, u periodu od 09:00 do 11:00 časova... Pročitajte tekst u cjelini →
16apr

Planirani radovi u TS 110/35/10 kV Sokolac

Sokolac
Dana 18.04.2019. godine (četvrtak) zbog planiranih radova u TS 110/35/10 kV Sokolac organizovanih od strane preduzeća ”Elektroprenos BiH”, u periodu... Pročitajte tekst u cjelini →
16apr

Radovi na 10 kV dalekovodu Kalinovik

Foča
Dana 17.04.2019. godine (srijeda) zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Kalinovik, u periodu od 09:00 do 15:00 časova, bez... Pročitajte tekst u cjelini →
16apr

Radovi na 10 kV dalekovodu Kopači – Živojevići

Novo Goražde
Dana 17.04.2019. godine (srijeda) zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Kopači, u periodu od 09:00 do 13:00 časova, bez... Pročitajte tekst u cjelini →
09apr

Radovi u TS 35/10 kV Koran

Pale
Dana 10.04.2019. godine (srijeda) zbog radova u TS 35/10 kV Koran, u periodu od 11:00 do 16:00 časova, bez napajanja... Pročitajte tekst u cjelini →
04apr

Radovi na dijelu 10 kV voda Dobrun

Višegrad
Dana 05.04.2019. godine (petak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Dobrun, u periodu od 09:00 do 15:00 časova... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top