Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

14nov

Radovi na 10 kV vodu Međurječje – Batovo

Čajniče
Dana 16.11.2019. i 17.11.2019. godine (subota i nedelja), zbog radova na 10 kV vodu Međurječje – Batovo, u vremenu od... Pročitajte tekst u cjelini →
14nov

Radovi na 10 kV vodu Župa

Višegrad
Dana 15.11.2019. godine (petak) zbog planiranih radova na dijelu DV 10 kV Župa, bez električne energije će u vremenu od... Pročitajte tekst u cjelini →
14nov

Radovi na 10 kV vodu Međeđa

Višegrad
Dana 15.11.2019. godine (petak) zbog planiranih radova na 10 kV vodu Međeđa, u periodu od 06:30 do 16:30 časova bez... Pročitajte tekst u cjelini →
14nov

Radovi na 10 kV vodu Čajniče

Novo Goražde
Dana 15.11.2019. godine (petak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Čajniče, u periodu od 09:00 do 12:00 časova... Pročitajte tekst u cjelini →
13nov

Planirani radovi u transformatorskoj stanici 110/10/35 kV Pale

Pale
Dana 15.11.2019. godine (petak) zbog planiranih radova u transformatorskoj stanici  110/10/35 kV Pale organizovanih od strane preduzeća ”Elektroprenos BiH”, u... Pročitajte tekst u cjelini →
11nov

Radovi u TS 110/20/10 kV Goražde 2

Novo Goražde
Dana 12.11.2019. godine (utorak) , zbog planiranih radova u TS 110/20/10 kV Goražde 2, organizovanih od strane preduzeća ‘‘Elektroprenos BiH”... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top