Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

10jun

Planirani radovi u TS 400/x kV Sarajevo 20

Istočno Novo Sarajevo
Dana 12.06.2019. godine (srijeda) zbog radova u TS 400/x kV Sarajevo 20 organizovanih od strane preduzeća “Elektroprenos BiH“, u periodu... Pročitajte tekst u cjelini →
10jun

Planirani radovi u TS 110/x kV Foča

Foča
Dana 11.06.2019. godine (utorak), zbog radova u TS 110/35/10 kV Foča organizovanih od strane preduzeća ‘‘Elektroprenos BiH”, u vremenu od 09:00... Pročitajte tekst u cjelini →
10jun

Planirani radovi u TS 400/x kV Sarajevo 20

Istočno Novo Sarajevo
Dana 11.06.2019. godine (utorak) zbog radova u TS 400/x kV Sarajevo 20 organizovanih od strane preduzeća “Elektroprenos BiH“, u periodu... Pročitajte tekst u cjelini →
07jun

Planirani radovi u TS 400/x kV Sarajevo 20

Istočna Ilidža
Dana 10.06.2019. godine (ponedjeljak) zbog radova u TS 400/x kV Sarajevo 20 organizovanih od strane preduzeća “Elektroprenos BiH“, u periodu... Pročitajte tekst u cjelini →
30maj

Planirani radovi u TS 110/10/35 kV Rogatica

Rogatica
Dana 02.06.2019. godine (Nedjelja) zbog planiranih radova u TS 110/10/35 kV Rogatica organizovanih od strane preduzeća ”Elektroprenos BiH”, u periodu... Pročitajte tekst u cjelini →
24apr

Radovi na dijelu 10 kV voda Barа

Sokolac
Dana 25.04.2019. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Barа, u periodu od 09:00 do 11:00 časova... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top