Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Posljednja obavještenja

21maj

Radovi na 10 kV dalekovodu Unis

Sokolac
Dana 22.05.2020. (petak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV dalekovoda Unis, u periodu od 08:00 do 14:00 časova, bez... Pročitajte tekst u cjelini →
21maj

Radovi na 10 kV dalekovodu Živojevići

Novo Goražde
Dana 22.05.2020. godine (petak) zbog planiranih radova na 10 kV dalekovodu Živojevići, u periodu od 08:30 do 14:00 časova, bez... Pročitajte tekst u cjelini →
20maj

Radovi na dijelu DV 10 kV Župa

Višegrad
Dana 21.05.2020. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na dijelu DV 10 kV Župa, u periodu od 10:00 do 14:00 časova,... Pročitajte tekst u cjelini →
20maj

Radovi na 10 kV vodu Grad

Novo Goražde
Dana 21.05.2020. godine (četvrtak) zbog planiranih radova na dijelu 10 kV voda Grad, u periodu od 09:00 do 14:30 časova,... Pročitajte tekst u cjelini →
15maj

Radovi na 10 kV dalekovodu Zaborak

Čajniče
Dana 18.05.2020. godine (ponedeljak) zbog radova na dijelu 10 kV dalekovoda Zaborak, u periodu od 09:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji... Pročitajte tekst u cjelini →
14maj

Radovi na 35 kV dalekovodu Ravna Romanija

Sokolac
Zbog planiranih radova na 35 kV dalekovodu Ravna Romanija, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa... Pročitajte tekst u cjelini →

Aktuelno

ZP Elektrodistribucija a.d. Pale

Naziv preduzeća:
Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ akcionarsko društvo Pale

Skraćeni naziv preduzeća:
Mješoviti holding „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale

Sjedište preduzeća: Nikole Tesle br. 12, Pale

Matični broj: 1814788

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB): 4400570050004

Poreski identifikacioni broj (PIB): 400570050004

Telefon: +387 57 226 626

Faks: +387 57 227 084

Video galerija

Back to Top