Сажетак Плана набавке за 2022. годину


Реализација уговора и оквирних споразума за набавке вриједност веће 6.000,00 КМ – Реализација уговора и оквирних споразума до 31.12.2022. године

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2019. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2020. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2021. години

Преглед набавки извршених директним споразумом у 2022. години