Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Јавне набавке

Сажетак Плана набавке за 2021. годину


Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку резервних дијелова за бројила ел.енергије


Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку ВН и НН кабла и самоносивих кабловских снопова

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за геодетске услуге на подручју ЗП ЕДБ Пале

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку АБ стубова

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку половног теретног возила

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку и уградњу међуфазних изолационих одстојника за 35 кВ надземне водове

одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за радеове на реконструкцији СН далековода Тјентиште-Хум

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку опреме за потребе баждарнице

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку неопремљених НН ормара за израду кућних прикључака

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку канцеларијског материјала

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку-услуге осигурања лица и обавезно осигурање возила

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку рутера рубне платформе

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку и инсталацију firewall уређаја

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку половног мини багера са прикључцима

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку трансформаторског уља-ЛОТ 2

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку моторног уља, мазива и течности за возила-ЛОТ 1

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку МБТС

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку одводника пренапона

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку осигурача и постоља

Одлука за избор најповољнијег понуђача за набавку половног теретног возила – камион кипер

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку изолатора и изолаторских ланаца

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга израде Акта о процјени ризика

Одлука о избору најповољнијег понуђача за ОДС

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку папира и коверти

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку ситног спојног материјала

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку дистрибутивних енергетских трансформатора

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку услуга мобилне телефоније ВПН групе и набавка нобилних апарата

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку НН расклопних блокова у трафостаницама

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге физичког обезбјеђења ТЈ Фоча

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима

Одлука о поништењу поступка набавке за набавку бројила електричне енергије и мјерних група

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку растављач-склопке 24 кВ са аутоматским погоном

Одлука о поништењу поступка набавка за услуге мобилне телефоније ВПН групе и набавка мобилних апарата

Одлука о поништењу поступка набавке овјесног материјала, спојног материјала, конзола, носача, металне и вијчане опреме, поцинчане траке, сонди за уземљење и анкер

Одлука о поништењу поступка набавке половних путничких возила са 5 врата

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку растављач-склопка 24 кВ са аутоматским погоном

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку материјала за одржавање хигијене

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку СН постројења
Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за додатне радове на санацији подлоге балкона зграде Дирекције и молерски радови

Обавјештење о набавци

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку материјала и радова за каблирање ДВ Пале-Јахорина

Обавјештење о набавци

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку услуга на извршењу послова из области дјелатности снадбјевањаРеализација оквирних споразума и уговора већих од 6000 КМ – Реализација уговора и оквирних споразума 31.12.2021.

Реализација уговора закључених директним споразумом 2017

Реализација уговора закључених директним споразумом 2018

Реализација уговора закључених директним споразумом 2019

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2020. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2021. години