Сажетак Привременог плана набавке за 2023. годину


Реализација уговора и оквирних споразума за набавке вриједност веће 6.000,00 КМ – Реализација уговора и оквирних споразума до 30.06.2023. године

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2019. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2020. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2021. години

Преглед набавки извршених директним споразумом у 2023. години