Телефон: +387 57 205 100   Факс: +387 57 227084   Е-пошта: uprava@edbpale.com

Јавне набавке

Сажетак Плана набавке опреме, материјала, услуга и радова за 2020. годину

Сажетак Ребаланса плана за 2020. годинуОдлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку дистрибутивних енергетских трансформатора

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку услуга мобилне телефоније ВПН групе и набавка нобилних апарата

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку НН расклопних блокова у трафостаницама

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге физичког обезбјеђења ТЈ Фоча

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима

Одлука о поништењу поступка набавке за набавку бројила електричне енергије и мјерних група

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку растављач-склопке 24 кВ са аутоматским погоном

Одлука о поништењу поступка набавка за услуге мобилне телефоније ВПН групе и набавка мобилних апарата

Одлука о поништењу поступка набавке овјесног материјала, спојног материјала, конзола, носача, металне и вијчане опреме, поцинчане траке, сонди за уземљење и анкер

Одлука о поништењу поступка набавке половних путничких возила са 5 врата

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку растављач-склопка 24 кВ са аутоматским погоном

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку материјала за одржавање хигијене

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку СН постројења
Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку услуга на извршењу послова из области дјелатности снадбјевањаРеализација уговора и оквирних споразума већих од 6000КМ

Реализација уговора закључених директним споразумом 2017

Реализација уговора закључених директним споразумом 2018

Реализација уговора закључених директним споразумом 2019

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2020. години