Сажетак Плана набавке за 2024. годину


Реализација уговора и оквирних споразума већих од 6000 КМ до 31.03.2024.

Преглед набавки извршених директним споразумом у 2024. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2021. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2020. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2019. години

Архива