Сажетак Привременог плана набавке за 2023. годину


Реализација уговора и оквирних споразума већих од 6000 КМ до 30.09.2023.

Преглед набавки извршених директним споразумом у 2023. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2021. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2020. години

Реализација уговора закључених директним споразумом у 2019. години