Телефон: +387 57 205 100   Факс: +387 57 227084   Е-пошта: uprava@edbpale.com

Јавне набавке

Сажетак Плана набавке опреме, материјала, услуга и радова за 2020. годину


Одлука о поништењу поступка за набавку – радови на санацији подлоге балкона зграде Дирекције (4 спрат)

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку дијелова за индукциона бројила

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку горива за потребе Предузећа на локалитету И. Н. Сарајево и И. Илиџа – ЛОТ 1

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку горива за потребе Предузећа на локалитету Вишеграда – ЛОТ 2


Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку СН постројења

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку-услуге приступа интернету – ЛОТ 3

Одлука о поништењу поступка набавке- услуге мобилне телефоније ВПН групе и набавка мобилних телефона – ЛОТ 2

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку-услуге фиксне телефоније – ЛОТ 1

Одлука о поништењу поступка за набавку половног путничког возила са 5 врата – ЛОТ 2

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку половног путничког возила са 5 врата-ЛОТ 1

Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу за набавку гума за возила

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку реклозера

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку софтвера и лиценци за Microsoft Exchange 2019 са услугама инсталације и миграције

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку гума за возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку бројила електричне енергије и мјерних група

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку финансијских услуга-кредитно задужење-ЛОТ 2

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку финансијских услуга-кредитно задужење-ЛОТ 1

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку ВН и НН кабла и самоносивих кабловских снопова

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге осигурања лица и обавезно осигурање возила

Одлука о поништењу поступка за набавку финансијских услуга-овердрафт кредит

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набаку ситног спојног материјала

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за радове на акумулацији ХЕ Месићи Нова

Одлука о поништењу поступка набавке СН постројења

Одлука о поништењу поступка набавке реклозера

Одлука о избору најповољнијег понуђача за радове на раскресивању траса далековода

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку дрвених стубова – ЛОТ 4

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку дрвених стубова – ЛОТ 3

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку дрвених стубова – ЛОТ 2

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку дрвених стубова – ЛОТ 1

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку половних теретних возила са дуплом кабином (1+6)

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку АБ стубова

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку AlFe ужади

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку неопремљених НН ормара за израду кућних прикључака и измјештање мјерних мјерних мјеста на стуб

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за радове на уређењу складишног платоа у Сумбуловцу

Одлука о поништењу поступка за услуге осигурања моторних и прикључних возила (аутоодговорност и осигурање једног лица)

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система KMS 024

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку АБ ногара и обујмица за АБ ногаре

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку НН расклопних блокова за трафостанице

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку кабловских завршница, спојница и прибора

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку осигурача и постоља

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку растављача за вањску монтажу

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку изолатора и изолаторских ланаца

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку СН постројења

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку 20 kV кабла HXE 49-A 1x150mm

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку дистрибутивних енергетских трансформатора

Одлука о избору најповољнијег понуђача за дрвене стубове – ЛОТ 1

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за каско осигурање моторних возила

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку ВН и НН кабла и самоносивих кабловских снопова

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку трансформаторског уља – ЛОТ 2

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за набавку моторних уља и мазива – ЛОТ 1
Обавјештење о набавци

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за додатне радове на уређењу складишног платоа у Сумбуловцу

Одлука о набавци услуга осигурања моторних и прикључних возила (аутоодговорност и осигурање једног лица)

Одлука о поништењу поступка за набавку изолатора и изолаторских ланаца

Одлука о поништењу поступка за набавку 20 kV кабла HXE 49-A 1×150 mm

Обавјештење о набавци

Обавјештење о набавци

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за додатне радове на раскресивању траса далековода

Обавјештење о набавци

Одлука о избору најповољнијег понуђача за дрвене стубове – ЛОТ 1

Одлука о избору најбоље оцјењеног понуђача за услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицимаРеализација уговора и оквирних споразума већих од 6000КМ

Реализација уговора закључених директним споразумом 2017

Реализација уговора закључених директним споразумом 2018

Реализација уговора закључених директним споразумом 2019

Реализација уговора закључених директним споразумом 2020