Основни подаци о предузећу

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
Мјешовити холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале

СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА
Николе Тесле бр. 12, Пале

МАТИЧНИ БРОЈ
1814788

ЈЕДИНСТВЕНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ЈИБ)
4400570050004

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ)
400570050004

ТЕЛЕФОН
+387 57 226 626

ФАКС
+387 57 227 084

РЕДОВНИ ЖИРО РАЧУНИ
NLB banka a.d. Banja Luka 562-012-00002669-48
Nova banka a.d. Banja Luka 555-002-00004363-23
Uni Credit Bank a.d. Banja Luka 551-031-00007369-23 (11001768000)
Sberbank a.d. Banja Luka 567-491-10000002-86
Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-000-17461605-98
Komercijalna banka a.d. Banja Luka 571-050-00000510-66

Органи управљања

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Списак акционара

НАДЗОРНИ ОДБОР
Бранко Короман, др техничких наука
Горан Нинковић, дипл. инж. маш.
Мирослав Марић, дипл. економиста
Немања Милинковић, дипл. инж. шумарства
Драгиша Чворо, проф. српског језика

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ
Др Драган Кулина, др. екон. наука
Ђорђе Лиздек, дипл. правник
Срђана Делић, дипл. економиста – мастер

Управа предузећа

ДИРЕКТОР
Ацо Станишић, ма. ецц.

Извршни директор за управљање имовином
Миливоје Југовић, дипл. инж. ел.

Извршни директор за теренске операције
Марко Шиљ, дипл. инж. ел.

Извршни директор за управљање мрежом
Лазар Глуховић, дипл. инж. ел.

Извршни директор за мјерење и односе са корисницима услуга
Игор Малетић, дипл. инж. ел.

Извршни директор за послове подршке
Дражан Кусмук, дипл. правник