Телефон: +387 57 205 100   Факс: +387 57 227084   Е-пошта: uprava@edbpale.com

Општи подаци

Основни подаци о предузећу

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА
Мјешовити холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д Пале

СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА
Николе Тесле бр. 12, Пале

МАТИЧНИ БРОЈ
1814788

ЈЕДИНСТВЕНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ЈИБ)
4400570050004

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ)
400570050004

ТЕЛЕФОН
+387 57 226 626

ФАКС
+387 57 227 084

Органи управљања

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
Списак акционара

НАДЗОРНИ ОДБОР
Мирослав Марић, дипл. економиста
Бранко Короман, др техничких наука
Горан Нинковић, дипл. инж. маш.
Татјана Бандука, дипл. правник
Драгиша Чворо, проф. српског језика

ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ
Др Драган Кулина – предсједник
Милена Чворо – в.д. члан
Босиљка Боровчанин – в.д. члан

Управа предузећа

В.Д. ДИРЕКТОРА
Ацо Станишић, ма. ецц.

в.д. Извршни директор за управљање имовином
Миливоје Југовић, дипл. инж. ел.

в.д. Извршни директор за теренске операције
Марко Шиљ, дипл. инж. ел.

в.д. Извршни директор за управљање мрежом
Лазар Глуховић, дипл. инж. ел.

в.д. Извршни директор за мјерење и односе са корисницима услуга
Игор Малетић, дипл. инж. ел.

Извршни директор за послове подршке
Дражан Кусмук, дипл. правник