Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Često postavljana pitanja

Za koji vremenski period se vrši obračun električne energije?

Očitanje i fakturisanje utrošene električne energije se vrši mjesečno, u skladu sa članom 80. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom. Očitanje počinje najranije tri dana prije isteka obračunskog perioda i završava najkasnije tri dana po isteku obračunskog perioda.

Zašto mi nije očitano brojilo?

Brojilo se ne očitava kada iz određenih razloga nije dostupno radniku (čitaču) Elektrodistribucije. Krajnji kupac je obavezan da obezbijedi nesmetan pristup mjernom mjestu svakog dana. O vremenu očitanja krajnji kupci se mogu informisati u Uslužnom centru, putem telefona koji su istaknuti na računima za utrošenu električnu energiju.

Pogrešno mi je očitano brojilo. Kako da ispravim grešku?

Ukoliko krajnji kupac utvrdi da mu je brojilo pogrešno očitano, potrebno je da se obrati nadležnoj radnoj jedinici ili poslovnici i podnese zahtjev za ispravku računa.

Zašto mi je sva potrošnja obračunata po jednoj tarifi, a prijavljen sam u dvotarifnoj grupi?

Vaše brojilo ili uklopni sat su neispravni i registruju potrošnju samo po jednoj tarifi. Kvar možete prijaviti u Uslužnom centru ili nadležnim radnim jedinicama ili poslovnicama. Nakon utvrđivanja kvara, na brojilu ili uklopnom satu/MTK uređaju, vrši se ispravka računa.

Od kada traje niža dnevna tarifa?

Po odluci o Tarifnom sistemu za prodaju el. energije, vrijeme trajanja nižeg dnevnog tarifnog stava („jeftina struja“) je svakog radnog dana od 22.00 do 06.00 časova narednog dana (shodno ljetnom računanju vremena od 23.00 do 07.00 časova narednog dana), odnosno petkom od 22.00 do ponedeljka u 06.00 časova, pod uslovom da kupac obezbijedi adekvatan uklopni sat koji podržava vikend tarifu.

Ljetna i zimska cijena struje?

Prema sezoni primjene, tarifni stavovi se utvrđuju i primjenjuju na sljedeći način:

 1. niži sezonski tarifni stavovi (NS) primjenjuju se u periodu od 01. aprila do 30. septembra;
 2. viši sezonski tarifni stavovi (VS) primjenjuju se u periodu od 01. januara do 31. marta i od 01. oktobra do 31. decembra.
Zašto mi se obračunava kamata?

Kamata se obračunava u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate (”Sl. glasnik RS” br 19/01) i to linearnom metodom po fiksnoj stopi od 0,05% za svaki dan kašnjenja. Ne vrši se obračun kamate na kamatu, jer se kamata obračunava samo na glavnicu duga. Rok plaćanja računa je do 25-og dana u mjesecu.

Šta je to obračunska snaga?

Obračunska snaga (“paušal”) je jedan od elemenata za obračun el. energije i kod potrošača kod kojih se mjeri predstavlja najveću prosječnu preuzetu snagu u vremenskom intervalu od 15 minuta u toku mjesečnog obračunskog perioda.

Kupcima iz kategorije „Domaćinstva“ i kupcima iz kategorije „Ostala potrošnja“ kod kojih se snaga ne mjeri, ista je utvrđena u fiksnom iznosu i to:

 • Domaćinstva jednotarifni 3,3 kW
 • Domaćinstva dvotarifni 5,2 kW
 • Ostala potrošnja (2. i 3. tarifna grupa) 5 kW
 • Ostala potrošnja (6. i 7. tarifna grupa) 7 kW

Ovaj broj kW se množi sa pripadajućom cijenom čime se dobija novčani iznos obračunske snage.

Zašto se naplaćuje PDV na električnu energiju?

Porez na dodatu vrijednost (PDV) od 17 % zaračunava se na fakturisanu el. energiju kao i na sve ostale robe i usluge, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (Sl. glasnik BiH 09/05, 35/05).

Zajednička potrošnja na računima korisnika?

Zajednička potrošnja označava potrošnju električne energije registrovanu na jednom brojilu (stubišna rasvjeta, garaže, liftovi), koju koristi više krajnjih kupaca. Korisnici zajedničke potrošnje imaju mogućnost da im se njihov dio utrošene električne energije prikazuje kao posebna stavka na računima, te da plaćanjem utrošene električne energije za svoj stan, ujedno plate i pripadajući dio utrošene električne energije na brojilu zajedničke potrošnje.

Kako da prevedem struju na svoje ime?

Preregistracija kupca se vrši na osnovu sljedeće dokumentacije:

Krajnji kupci u kategoriji „Domaćinstva“ dostavljaju:

 • Dokument na osnovu kojeg se vrši preregistracija (ugovor o kupovini, zakupu, poklonu, rješenje o nasleđivanju itd.)
 • Izvod iz matične knjige umrlih ukoliko se vrši preregistracija sa umrlog lica
 • Ličnu kartu na uvid

 Krajnji kupci u kategoriji „Ostala potrošnja“ dostavljaju:

 • JIB ili PIB
 • Ugovor (o kupovini ili zakupu) ili neki drugi dokument na osnovu kojeg se vrši preregistracija ili document, na osnovu kojeg se dokazuje vlasništvo nad objektom
 • Rješenje o radu
 • Ličnu kartu odgovornog lica na uvid

Kupac dokumentaciju dostavlja u nadležnu radnu jedinicu ili poslovnicu, gdje potpisuje Ugovor o snabdijevanju i Ugovor o pristupu mreži.

Dostava računa?

Dostava računa se vrši :

 • putem pošte ili
 • putem e-maila

Rok za dostavu računa putem pošte je najkasnije do 15-og dana u mjesecu za prethodni obračunski period. Ukoliko potrošač u ovom roku ne dobije račun, potrebno je da se obrati pošti u mjestu stanovanja.

Za dostavu računa u elektronskoj formi, potrebno je da lice koje je registrovano kao potrošač električne energije u nadležnoj radnoj jedinici ili poslovnici popuni zahtjev za dostavu računa elektronskim putem. Usluga dostave računa elektronskim putem se ne naplaćuje.

Imate pitanje?

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nam ih postaviti putem elektronske pošte.

Pišite nam

Back to Top