Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Најновија обавјештења

Обавјештење

Поштовани купци,

Обавјештавамо вас да је од 01.04.2021. године престала да важи дозвола за снабдијевање ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, према Одлуци Владе Републике Српске и Рјешењу Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о измјенама дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ. Од наведеног датума, снабдијевање електричном енергијом за све купце обављаће „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Дирекција за јавно снабдијевање.
Из тог разлога, овим путем Вас позивамо да у најкраћем могућем року измирите рачуне за утрошену електричну енергију за март 2021. године, као и сва заостала дуговања за електричну енергију и затезну камату до мартовског рачуна. Уплате до коначног измирења дуга молимо да извршите на исте бројеве жиро-рачуна ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале које сте користили до сада, како бисмо избјегли покретање поступка пред надлежним судом за наплату потраживања.
Плаћање рачуна електричне енергије, од априла мјесеца 2021. године, вршиће се на жиро рачуне Дирекције за јавно снабдијевање, који ће бити наведени на рачунима за утрошену електричну енергију.
Уз срдачан поздрав, захваљујемо Вам се на досадашњој дугогодишњој сарадњи.

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Нови вебсајт Предузећа

Поштовани купци,
обавјештавамо Вас да је са радом почела нова Интернет страница Предузећа. Свакодневним праћењем активности које Предузеће проводи, страница ће прикупљати нове информације са подручја које покрива „Електродистрибуција“ Пале и исте објављивати, а све то у циљу што веће и квалитетније информисаности крајњих купаца.
С поштовањем,
Тим ЗП „Електродистрибуција“ а. д. Пале.

Достава рачуна електронским путем

Обавјештавамо све купце електричне енергије да је ЗП Електродистрибуција а.д. Пале увела могућност доставе рачуна за електричну енергију путем електронске поште. Сви заинтересовани купци електричне енергије могу се пријавити за овакав начин доставе мјесечних рачуна у надлежним радним јединицама / пословницама ЗП Електродистрибуције а.д. Пале. Достава рачуна путем електронске поште се не наплаћује.