Служба за верификацију бројила

У саставу Зависног предузећа „Електродистрибуција“ а.д. Пале дјелује Служба за верификацију бројила, као успостављено контролно тијело за надзор исправности мјерне опреме (бројила).

Директор Зависног предузећа “Електродистрибуција” а.д. Пале истакао је да је управа предузећа, свјeсна значаја ове Службе и квалитетног контролисања бројила, извршила набавку модерне мјерно испитне опреме, која омогућава контролисање бројила у складу за законским захтјевима. Он је навео да је набавком ове опреме предузеће стекло услове да Служба за верификацију упути захтјев за акредитацију према стандарду ISO/IEC 17020 ка Институту за акредитирање у БиХ.

Станишић је нагласио да циљ акредитације јесте да се унаприједи повјерење у рад Службе за верификацију бројила, која врши контролу бројила за потребе матичне организације и за приватне клијенте, а акредитација је, истовремено, и предуслов за овалшћивање од стране Републичког завода за стандардизацију и метрологију за самосталну верификацију бројила.

Тијана Космајац, руководилац Службе за верификацију, навела је да се набављена модерна мјерно испитна опрема састоји из мјерно испитног регала PTC – 8320D од 32 мјерна мјеста и еталон бројила HC3100H, те да је еталон бројило трофазно, мултифункционално, високо осјетљиво бројило, класе тачности 0.05, мјерног опсега струја до 125 А.

Космајчева је нагласила да је један од најважнијих захтјева стандарда ISO/IEC 17020 непристрасност и назависност Контролног тијела, те да ће испуњавањем овог стандарда Служба за верификацију бројила оснажити повјерење клијената предузећа у погледу способности да изведе посао контролисања на непристрасан начин.