Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Акционари

Пословник о раду Скупштине

Пословник о раду Скупштине акционара

Позив на сједницу

Позив на ванредну сједницу Скупштине акционара, заказану за дан 21.06.2021. године

Сазив ванредне сједнице СА
Сазив СА
Одлука НО о сазивању ванредне сједнице СА
Објава сазива у дневном листу Глас Српске
Објава сазива у дневном листу Независне новине

Материјал за сједницу

Материјал за ванредну Скупштину акционара, заказану за дан 21.06.2021. године

Допис и Одлуке Валде РС
Приједлози Одлука за Скупштину акционара 21.06.2021. године
Одлука о утврђивању Приједлога Одлуке о разрјешењу једног члана НО
Одлука о утврђивању приједлога за разрешење 3 в.д. члана ОР
Изјава о подношењу оставке
Немања Милинковић биографија
Одлука НО именовање Комисије
Одлука НО о именовању чланова Комисије за гласање
Одлука НО о именовању 3 члана Одбора за ревизију
Одлука НО МП о именовању чланова комисије за
избор члана НО ЗЕДП Пале

Одлука НО о утврђивању приједлога јавни конкурс
Одлука НО о утврђивању приједлога Одлуке о именовању в.д. члана НО
Одлука НО о утврђивању приједлога Одлуке о продаји дијела парцеле
Документација у вези продаје земљишта
препорука Одбора за ревизију у вези продаје дијела земљишта
Одлука НО о утврђивањуприједлога Одлуке о оснивању doo OIE BiM
Одлука НО о утврђивању приједлога Статута OIE BiM
Приједлог Статута doo OIE BiM
Сагласност Владе РС за оснивање doo OIE BiM
Одлука НО о утврђивању приједлога Плана пословања за 2021. годину
План МХ ЕРС 2021. годину
План пословања за 2021. годину
Одлука НО о утврђивању приједлога Плана пословања за период 2021. – 2023. године
План пословања за 2021. – 2023. годину
Одлука НО услови, стандарди и критеријуми
План пословања, 10%

Записник са сједнице

Записник са поновљене сједнице Скупштине акционара