Телефон: +387 57 205 100   Факс: +387 57 227084   Е-пошта: uprava@edbpale.com

Акционари

Пословник о раду Скупштине

Пословник о раду Скупштине акционара

Позив на сједницу

Позив на годишњу Скупштину акционара, заказану за дан 15.02.2021. године

Одлука о сазивању и сазив ванредне сједнице СА
Сазив СА, Еуро Блиц
Сазив СА, Глас Српске

Материјал за сједницу

Материјал за годишњу Скупштину акционара, заказану за дан 15.02.2021. године

Допис Матичног Предузећа и Одлука Владе РС-Ребаланс
Допис предсједнице РС – хуманитарна акција
Одлука Надзорног одбора о додјели донације
Одлука Надзорног одбора – ребаланс
Одлука о именовању комисије за гласање
Одлука о утврђивању Нацрта ребаланса плана
Одлука Управе Предузећа – донација
Препорука ОР у вези донације
Ребаланс плана пословања за 2020. годину
Закључак Одбора за ревизију за Ребаланс Плана пословања
Приједлози Одлука за Скупштину акционара 15.02.2021. године

Записник са сједнице

Записник са годишње сједнице СА 28.12.2020. године