Телефон: +387 57 205 100   Факс: +387 57 227084   Е-пошта: uprava@edbpale.com

Акционари

Пословник о раду Скупштине

Пословник о раду Скупштине акционара

Позив на сједницу

Позив на годишњу Скупштину акционара, заказану за дан 28.12.2020. године

Одлука и Сазив
Сазив , Глас Српске
Сазив, Блиц

Материјал за сједницу

Материјал за годишњу Скупштину акционара, заказану за дан 28.12.2020. године

Одлука о именовању чланова Комисије за гласање
Одлука о усвајању записника
Извјештај
Извјештај независног ревизора, приједлог одлуке
Нацрт Одлуке, Извјештај Независног ревизора
Одбор за ревизију, независни ревизор
Одлука о усвајању ревизорског извјештаја
Влада РС, Одлука о ревизији
Акциони план, приједлог одлуке
Акциони план
Нацрт Акционог плана
Одбор за ревизију, акциони план
Одлука о усвајању Акционог плана
Нацрт одлуке, извјештај о пословању
Одбор за ревизију, извјештај о пословању
Одлука о усвајању Ревидованог извјештаја о пословању
Потписана Изјава о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања
Ревидирани извјештај о пословању за 2019. годину
Ревидирани извјештај о пословању, приједлог одлуке
Влада РС, Одлука о извјештају о пословању
Финансијски извјештај, Обрасци 31 12 2019 APIF овјерен
Финансијски извјештај, ревидирани, приједлог одлуке
Нацрт Одлуке, финансијски извјештај
Одбор за ревизију, ревидирани финансијски извјештај
Одлука о усвајању Ревидираног финансијског извјештаја
Влада РС, Одлука за финансијске извјештаје
Одбор за ревизију, расподјела добити
Одлука СА, расподјела добити
Приједлог расподјеле добити
Расподјела добити, приједлог одлуке
Влада РС, расподјела добити
Извјештај о раду Одбора за ревизију
Одбор за ревизију, приједлог одлуке
Одлука о усвајању Извјештај о раду Одбора за ревизију
Допуњени Извјештај о раду НО за 2019
Извјештај о раду Надзорног одбора, приједлог одлуке
Извјештај о раду НО за 2019
Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора
Одлука о разрјешењу в.д. члана НО
Разрјешење члана НО, приједлог одлуке
Именовање члана НО, приједлог одлуке
Одлука о именовању члана НО
Ранг листа

Записник са сједнице

Записник, Скупштина акционара, 07.12.2020