Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Акционари

Пословник о раду Скупштине

Пословник о раду Скупштине акционара

Позив на сједницу

Позив на ванредну сједницу Скупштине акционара, заказану за дан 06.12.2021. године

Сазив ванредне Скупштине акционара
Објава сазива у дневном листу Глас Српске
Објава сазива у дневном листу Независне новине

Материјал за сједницу

Материјал за ванредну сједницу Скупштине акционара, заказану за дан 06.12.2021. године

Одлуке Надзорног одбора
Приједлог ранг листе
Приједлози Одлука за Скупштину акционара 06.12.2021. године

Записник са сједнице

Записник са годишње сједнице СА ЗП ЕДБ Пале одржане 15.11.2021.