Пословник о раду Скупштине

Пословник о раду Скупштине акционара

Позив на сједницу

Позив на годишњу сједницу Скупштине акционара, заказану за дан 17.11.2023. године

Сазив годишње сједнице СА ЕДПЛ
Објава Сазива у дневним новинама

Материјал за сједницу

Материјал за годишњу сједницу Скупштине акционара, заказану за дан 17.11.2023. године

Допис МП – Извјештаји за пословну 2022. годину, Интегрални акциони план и приједлог распођене нето добити МХ ЕРС за 2022. годину
Одлука Управе расподјела добити ОИЕ БиМ
Одлука Управе расподјела добити
Приједлози Одлука за годишњу СА 2023. године
Извјештај о раду Надзорног одбора
Извјештај о раду Одбора за ревизију
Одлуке Надзорног одбора
Препоруке Одбора за ревизију
Акциони план ЗП ЕДПЛ за 2022. годину
Интегрални акциони план
Одлуке Управе Акциони план
Извјештај независног ревизора за ЗП Електродистрибуција а.д. Пале 2022. кориговано за судске спорове
Одлуке Управе у вези Извјештаја Независног ревизора
Нацрт извјештаја уз консолидоване ФИ_ЕД Пале а.д. 202211
Извјештај о пословању МХ ЕРС 2022
Извјештај о пословању за 2022. годину ОДС
Консолидовани извјештај о пословању за 2022. годину
Одлуке Управе Извјештаји о пословању
Потписана Изјава о усклађености
Финансијски извјештај 2022. ЕДБПАЛЕ
Консолидовани 2022 – Скенирано
Одлуке Управе финансијски извјештаји

Записник са сједнице

Записник са ванредне сједнице СА ЕДПЛ 28.07.2023. године