Телефон: +387 57 205 100   Факс: +387 57 227084   Е-пошта: uprava@edbpale.com

Акционари

Пословник о раду Скупштине

Пословник о раду Скупштине акционара

Позив на сједницу

Сазив Скупштине
Објава Сазива у новинама
Одлука о сазивању Скупштине акционара
Одлука, сазивање Скупштине

Материјал за сједницу

Иницијатива за измјене Статута електродистрибутивних предузећа
Материјал за сједницу
Измјене Статута, приједлог Управе
Одлука о измјенама Статута
Одлука, приједлог измјене Статута
Допуна измјена Статута
Одлука, приједлог, разрјешење
Одлука о разрјешењу в.д. чланова НО
Одлука, приједлог, конкурс
Одлука, приједлог, услови за избор
Одлуке, утврђивање услова и јавни конкурс
Одлука, приједлог комисије за избор
Одлука о именовању Комисије
Одлука, Комисија за гласање
Одлука, приједлог именовања
Одлука о именовању чланова НО

Записник са сједнице

Записник, Скупштина акционара, 29.06.2020. године
Одлука о усвајању записника