Пословник о раду Скупштине

Пословник о раду Скупштине акционара

Позив на сједницу

Позив на ванредну сједницу Скупштине акционара, заказану за дан 23.04.2024. године

Одлука о сазивању и Сазив СА
Сазив ванредне СА ЕДПЛ
Објава Сазива у дневним новинама

Материјал за сједницу

Материјал за ванредну сједницу Скупштине акционара, заказану за дан 23.04.2024. године

Приједлози Одлука за Скупштину акционара 23.04.2024. године
Odluka NO u utvrđivanju prijedloga Statuta
Odluka o imenovanju clanova komisije za glasanje
Odluka Uprave Nacrt Statuta
Odluka Vlade RS u vezi Statuta ZP
Saglasnost Vlade RS na izmjene statuta EDB Pale

Записник са сједнице

Записник са ванредне СА 07.02.2024. године