Бесплатна инфо линија и пријава квара: 0800 56789 Е-пошта: uprava@edbpale.com

Технички подаци

Основни технички подаци о дистрибутивној мрежи


Површина дистрибутивног подручја 5125 km2
Број крајњих купаца 67276
Испоручена електрична енергија купцима 328,07 GWh
Број ТС 35/10(20) kV 18
Инсталисана снага ТС 35/10 kV 84,80 MVA
Број ТС 10(20)/0,4 kV 1108
Инсталисана снага ТС 10/0,4 kV 242,81MVA
Број ТС 35/0,4 kV 15
Инсталисана снага ТС 35/0,4 kV 2,13 MVA
Дужина далековода 35 kV – надземни вод 238,24 km
Дужина далековода 35 kV – кабл 15,65 km
Дужина далековода 10(20; 6) kV – надземни вод 1479,08 km
Дужина далековода 20(10) kV – кабл 207,90 km
Дужина водова 0,4 kV – надземни вод 4558,35 km
Дужина водова 0,4 kV – кабл 232,03 km
Број потрошача по категоријама потрошње


Теренска јединица
Домаћинства
Остала потрошња
Јавна расвјета
10 kV
Источно Сарајево
11187
1035
9
14
Пале
9597
764
4
17
Источни Стари Град
846
46
2
1
Соколац
5712
338
1
6
Рогатица
5007
289
5
7
Ново Горажде
1247
62
1
2
Вишеград
5180
311
3
8
Рудо
3213
148
1
2
Чајниче
1830
103
1
2
Фоча
8402
530
5
14
Калиновик
1176
66
1
1
Трново
1448
49
1
Површина теренских јединица (km2)

Теренска јединица
Површина
Источно Сарајево
59
Пале
492
Источни Стари Град
105
Соколац
700
Рогатица
645
Ново Горажде
123
Вишеград
448
Рудо
344
Чајниче
275
Фоча
1115
Калиновик
681
Трново
138
Број ТС по напонским нивоима

Теренска јединица
35/10 kV
X/0,4 kV
Источно Сарајево
1
165
Пале
4
179
Источни Стари Град
1
24
Соколац
1
161
Рогатица
1
147
Ново Горажде
0
39
Вишеград
0
139
Рудо
1
80
Чајниче
1
51
Фоча
4
214
Калиновик
2
39
Трново
2
29
Дужина водова по напонским нивоима (km)

Теренска јединица
SN водови
NN водови
Источно Сарајево
114,36
250,22
Пале
254,28
642,39
Источни Стари Град
77,84
88,48
Соколац
307,20
906,16
Рогатица
221,32
593,75
Ново Горажде
45,45
96,48
Вишеград
182,33
545,84
Рудо
123,35
364,34
Чајниче
90,21
244,14
Фоча
372,42
816,37
Калиновик
123,35
164,45
Трново
28,75
77,75