Основни технички подаци о дистрибутивној мрежи


Површина дистрибутивног подручја 5215 km2
Број мјерних мјеста 71030
Испоручена електрична енергија купцима 352,28 GWh
Број ТС 35/10(20) kV 18
Инсталисана снага ТС 35/10 kV 84,80 MVA
Број ТС 10(20)/0,4 kV 1108
Инсталисана снага ТС 10/0,4 kV 242,81MVA
Број ТС 35/0,4 kV 15
Инсталисана снага ТС 35/0,4 kV 2,13 MVA
Дужина далековода 35 kV – надземни вод 238,24 km
Дужина далековода 35 kV – кабл 15,65 km
Дужина далековода 10(20; 6) kV – надземни вод 1479,08 km
Дужина далековода 20(10) kV – кабл 207,90 km
Дужина водова 0,4 kV – надземни вод 4558,35 km
Дужина водова 0,4 kV – кабл 232,03 km
Подаци по теренским јединицама


Теренска јединица Број потрошача Површина (km2) Број ТС Дужина водова
Источно Сарајево
12245
59
166
364.58
Пале
13373
492
234
896.67
Источни Стари Град
895
105
25
166.32
Соколац
6066
700
169
1213.36
Рогатица
5308
645
151
815.07
Ново Горажде
1312
123
37
141.93
Вишеград
5502
448
139
728.17
Рудо
3364
344
81
487.69
Чајниче
1936
275
51
334.35
Фоча
8951
1115
223
1188.79
Калиновик
1244
681
42
287.8
Трново
1498
138
30
106.5