Изградња трафо станице Подвитез 2

Радови на изградњи трафо станице Подвитез 2 подразумијевају изградњу нове трафо станице и њено уклапање у постојећу нисконапонску мрежу.
Реализацијом ове инвестиције укупне вриједности 54.000 КМ више од 70 потрошача с подручја Подвитеза и Минђура добиће уредније снабдијевање електричном енергијом.
Трафо станица ће у рад бити пуштена у току наредне седмице.