Провјера система управљања квалитетом

Данас је извршена друга надзорна провјера система управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001 и прва надзорна провјера система управљања заштитом животне средине по захтјевима стандарда ИСО 14001. Провјеру су провели провјеравачи сертификационе куће JUQS из Београда. На провјери је установљено да Предузеће испуњава све захтјеве стандарда.

Препорука тима провјеривача ће бити издавање сертификата за стандарде ИСО 9001 и ИСО 14001.