Каблирање дијела ДВ 35kV Пале – Соколац

Електродистрибуција Пале је, у циљу обезбјеђивања вишег нивоа безбједности грађана и повећања нивоа квалитета услуге, реализовала пројекат каблирања дијела далековода 35kV Пале – Соколац и његовог измијештања изван насељеног мјеста.

У склопу реализације овог пројекта положено је 1515 метара кабла, а укупна вриједност инвестиције износи 85.000 КМ.