Telefon: +387 57 205100 - Faks: +387 57 227084 - E-pošta: uprava@edbpale.com

Cijena usluga

Rb Usluga Cijena (KM bez PDV-a)
1. Izdavanje saglasnosti na lokaciju (za sve objekte) ne naplaćuje se
2. Izdavanje rješenja o elektroenergetskoj saglasnosti
2.1. domaćinstva (porodični stambeni objekti) 30
2.2. javna rasvjeta 30
2.3. ostala potrošnja na NN 50
2.4. stambeni objekti za kol. stanovanje i st. posl. objekti 80
2.5 ostala potrošnja na SN 80
2.6. proizvodni objekti (male elektrane) 100
3. Izdavanje rješenja o elektroenergetskoj saglasnost za privremene objekte i gradilišta
3.1. privremeni objekti 30
3.2. gradilišta 50
4. Izrada i izdavanje deklaracije o priklјučku uklјučena u naknadu za priklјučenje
5. Registracija (prijava) kupca i uvođenje u evidenciju
5.1. Domaćinstva, zajednička potrošnja ili javna rasvjeta ne naplaćuje se
5.2. Ostala potrošnja na NN i SN, privremeni objekti i gradilišta ne naplaćuje se
6. Izrada projekta priklјučka
6.1. Izrada projekta standardnog priklјučka uklјučena u naknadu za priklјučenje
6.2. Izrada projekta nestandardnog priklјučka na niskom naponu uklјučena u naknadu za priklјučenje
6.3. Izrada projekta nestandardnog priklјučka na srednjem naponu 3% od predračunske vrijednosti priklјučka (uklјučuje se u naknadu za priklјučenje)
7. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi priklјučnog voda u slučaju nestandardnog priklјučenja objekta kupca stvarni troškovi se uklјučuju u naknadu za izgradnju nestandardnog priklјučnog voda
8. Privremeno priklјučenje objekta za kolektivno stanovanje i objekata kupaca iz kategorije ostala potrošnja na srednjem naponu, radi ispitivanja ispravnosti instalacija ili probnog rada 100
9. Odjava mjernog mjesta (sve kategorije kupaca) ne naplaćuje se
10. Prepis dokumenta 10
11. Troškovi isklјučenja, odnosno uklјučenja na stubu, krovnom nosaču ili NN ormaru na zahtjev krajnjeg kupca zbog radova na objektu (monofazni ili trofazni priklјučak) 30
12. Troškovi isklјučenja i ponovnog uklјuenja zbog nepoštovanja Ugovora o snabdijevanju
12.1. Domaćinstva 30
12.2. Ostala potrošnja 40
13. Sistemska zamjena mjernih uređaja kod registrovanih kupaca zbog baždarenja u zakonskom roku (uklјučujući i baždarenje) ne naplaćuje se
14. Zamjena mjernog uređaja i provjera njegove ispravnosti na zahtjev kupca električne energije *
14.1. Zamjena i baždarenje direktnog brojila 40
14.2. Zamjena i baždarenje mj. garnit. 100
14.3. Zamjena i baždarenje uklopnog sata 35
15. Provjera ispravnosti i baždarenje mjernog uređaja
15.1. Monofazno jednotarifno brojilo 20
15.2. Monofazno dvotarifno brojilo 24
15.3. Trofazno jednotarifno brojilo 30
15.4. Trofazno dvotarifno brojilo 35
15.5. Trofazno transformatorsko brojilo 60
15.6. Trofazno višetarifno brojilo sa maksigrafom 80
15.7. Uklopni sat 25
16. Izmještanje elektroenergetskih objekata na posjedu kupca na zahtjev kupca prema stvarnim troškovima, u skladu sa tehničkim rješenjem koje propiše distributer i ukoliko to postoje uslovi
17. Promjena imena kupca (po rješenju organa, sporazumno sa preth. kupcem, radi nasleđivanja ili drugog dokumentovanog razloga) – preregistracija ne naplaćuje se
18. Ponovna prijava kupca odjavlјivanog na lični zahtjev 10
19. Promjena tarifne grupe ili kategorije potrošnje (jednom u 12 mjeseci) ne naplaćuje se
20. Izdavanje kopije računa za utrošenu električnu energiju ne naplaćuje se
21. Kontrola kvaliteta napona po prigovoru kupca ne naplaćuje se

* ukoliko se zamjena i provjera ispravnosti mjernog uređaja vrši na zahtjev kupca, troškove snosi:

  • krajnji kupac ukoliko se ispitivanjem ustanovi da je mjerni uređaj ispravan;
  • distributer ukoliko se ispitivanjem ustanovi da je mjerni uređaj neispravan.
Back to Top