у КМ (без ПДВ-а)

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (мрежарина)

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивног система (мрежарина) Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета
реактивна ел. енергија
Категорије потрошње и групе купаца Јед. мјере KM/kW/мјесец KM/kWh KM/kVArh
Сезона ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето)
Назив категорије Назив групе Доба дана
35 kV ВТ
3,9990
0,0154
0,0190
MT
0,0077
10 kV ВТ
7,8515
0,0174
0,0227
MT
0,0087
0,4 kV – остала потрошња 1. ТГ ВТ
16,4625
0,0224
0,0285
MT
0,0087
2. ТГ СТ
4,1486
3,1913
0,0576
0,0443
0,0376
0,0289
3. ТГ ВТ
4,1486
3,1913
0,0696
0,0536
0,0453
0.0349
MT
0,0348
0,0268
6. ТГ СТ
4,1486
3,1913
0,0548
0,0422
0,0376
0,0289
7. ТГ ВТ
4,1486
3,1913
0,0662
0,0508
0,0453
0,0349
MT
0,0331
0,0254
0,4 kV – јавна расвјета СТ
0,1008
0,4 kV – домаћинства 1. ТГ СТ
1,4149
1,0884
0,0670
0,0516
2. ТГ ВТ
1,4149
1,0884
0,0814
0,0624
MT
0,0407
0,0312*Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додатну вриједност.Цијене електричне енергије које се примјенјују од 01. 09. 2019. године

у КМ (без ПДВ-а)

Тарифни ставови за резервно снабдијевање

Тарифни ставови за резервно снабдијевање Мјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета
реактивна електрична енергија
Категорија потрошње Јед. мјере КМ/MM/мјесец KM/kW/мјесец KM/kWh KM/kVArh
Сезона ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето)
Доба дана
110 kV ВТ
2,48
1,4720
0,1000
0,0000
MT
0,0555
35 kV ВТ
2,48
3,9990
0,1044
0,0190
MT
0,0522
10 kV ВТ
2,48
7,8515
0,1064
0,0227
MT
0,0532

 

у КМ (без ПДВ-а)

Тарифни ставови за јавно снабдијевање

Тарифни ставови за јавно
снабдијевање
Мјерно мјесто Обрачунска снага Активна електрична енергија Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија
Категорије потрошње и групе купаца Јед. мјере KM/MM/мјесец KM/kW/мјесец KM/kWh KM/kVArh
Сезона ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето) ВС (зима) НС (љето)
Назив категорије Назив групе Доба дана
0,4 kV – остала потрошња 1. ТГ ВТ
2,48
16,4625
0,0966
0,0285
MT
0,0483
2. ТГ СТ
2,48
4,1486
3,1913
0,1712
0,1317
0,0376
0,0289
3. ТГ ВТ
2,48
4,1486
3,1913
0,2070
0,1592
0,0453
0,0349
MT
0,1035
0,0796
6. ТГ СТ
2,48
4,1486
3,1913
0,1199
0,0923
0,0376
0,0289
7. ТГ ВТ
2,48
4,1486
3,1913
0,1446
0,1110
0,0453
0,0349
MT
0,0723
0,0555
0,4 kV – јавна расвјета СТ
2,48
0,1578
0,4 – домаћинства 1. ТГ СТ
2,48
1,4149
1,0884
0,1229
0,0945
2. ТГ ВТ
2,48
1,4149
1,0884
0,1486
0,1140
MT
0,0743
0,0570

 

Укупан новчани износ обрачунске снаге код купаца којима се снага не мјери износи:

у КМ (без ПДВ-а)

Обрачунска
снага:
Сезона Остала потрошња Домаћинства
2. i 3. ТГ
(5 kW)
6. i 7. ТГ
(7 kW)
1. ТГ
(3,3 kW)
2. ТГ
(5,2 kW)
ВС (зима)
20,74
29,04
4,67
7,36
НС (љето)
15,96
22,34
3,59
5,66

  • Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) се примјењују od 01.10. do 31.03.
  • Тарифни ставови у нижој сезони (НС) се примјењују od 01.04. do 30.09.
  • Већи дневни тарифни ставови (ВТ) се примјењују од 06 до 22 часа у зимском рачунању времена, односно од 07 до 23 часа у љетном рачунању времена.
  • Мањи дневни тарифни ставови (МТ) се примјењују од 22 часа до 06 часова и у дане викенда од петка у 22 часа до понедељка у 06 часова у зимском рачунању времена, односно од 23 часа до 07 часова и у дане викенда од петка у 23 часа до понедељка у 07 часова у љетном рачунању времена.
  • Накнада за услугу снабдијевања је исказана у фиксном мјесечном износу по једном мјерном мјесту.
  • Зимска цијена
  • Љетна цијена
  • Цјелогодишња цијена