Телефон: +387 57 205 100   Факс: +387 57 227084   Е-пошта: uprava@edbpale.com

О Предузећу

О Предузећу

ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале једно је од пет електродистрибутивних предузећа која послују у оквиру МХ „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње. По први пут, Предузеће је у судски регистар уписано 19. октобра 1992. године под називом „Дистрибуција Пале“, а пословало је у склопу ЈП „Електропривреда Републике Српске“. Од тада па до данас, Предузеће је у неколико наврата мијењало свој назив, али и вршило проширење својих дјелатности и описа пословања. Након дугогодишњег прелазног периода, усклађивања аката, организације и правних форми, од 10. јула 2012. године, Предузеће послује под пуним називом: Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електродистрибуција“ акционарско друштво Пале.


Основне дјелатности Предузећа су производња електричне енергије, која се обавља из сопствених производних постројења – мХЕ „Богатићи Нова“ и мХЕ „Месићи Нова“ – затим дистрибуција, али и снабдијевање крајњих купаца електричном енергијом, а све то у складу са условима из дозвола које је издала Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (РЕРС). Предузеће је регионалног, веома разуђеног типа, и послује на територији тринаест општина источног дијела Републике Српске, укупне површине 5.215 квадратних километара. ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале тренутно електричном енергијом снабдијева преко 60 хиљада крајњих купаца на ниском напону, док је у позицији ОДС-а (Оператора дистрибутивног система) за преко 450 крајњих купаца на 35 kV, 10 kV и 0,4 kV напонском нивоу који су преузети од стране снабдјевачâ који послују на отвореном тржишту електричне енергије. На територији коју покрива ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, поред нашег Предузећа, у улози Снабдјевача тренутно послују два субјекта: Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – МП а.д. Требиње (Дирекција за снабдијевање) и “BH Oil Petrol Company” д.о.о. Сарајево.


Организационо, Предузеће дјелује путем Дирекције са сједиштем у Палама, улица Николе Тесле број 12, те укупно дванаест радних јединица и пословница:
• Радном јединицом Пале, са пословницом Источни Стари Град,
• Радном јединицом Источно Сарајево,
• Радном јединицом Соколац,
• Радном јединицом Рогатица са пословницом Ново Горажде,
• Радном јединицом Вишеград са пословницом Рудо,
• Радном јединицом Фоча са пословницом Чајниче, те
• Радном јединицом Трново са пословницом Калиновик.


Зависно Предузеће „Електродистрибуција“ а.д. Пале представља модерно, међународно признато, добро организовано и на квалитетним кадровима утврђено предузеће које послује у правцу добрих европских пракси, свакодневно се развија и напредује. Дугогодишњим улагањима у многобројне инфраструктурне пројекте широм територије коју покрива, Друштво је засновало, а до данашњих дана и одржало завидне односе са локалним заједницама, али и, засигурно, са сваким крајњим купцем електричне енергије у својој зони одговорности, што је јасан циљ и у будућности. Политика Предузећа заснована је на тимском раду, међусобном потпомагању и разумијевању међу свим запосленицима који, сви заједно, примјеном савремених знања и технологија, Компанију воде ка успјеху и јасној препознатљивости међу субјектима из сродних дјелатности.